[Podolinská, Tatiana; Krekovič, Eduard, ed. Kult a mágia v materiálnej kultúre]