Ladislav Kvasz - Jazyk a zmena

Source document: Pro-Fil. 2013, vol. 14, iss. 1, pp. [48]-51
Extent
[48]-51
  • ISSN
    1212-9097
Type
Review
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
Dne 17. 3. 2011 převzal Ladislav Kvasz jako první česko-slovenský laureát prestižní ocenění Prémio Internacional Fernando Gil para a Filosofia da Ciencia za rok 2010 označované také jako Nobelova cena ve filosofii. Toto velice prestižní ocenění mu bylo uděleno za knihu Patterns of Change. Linguistic Innovations in the Development of Classical Matematics, v níž prezentoval svou vlastní teorii o potencialitách jazyka matematiky.
Document
References:
[1] KVASZ, L. (2012) Jazyk a zmena. Ako sme menili jazyk matematiky a ako jazyk matematiky zmenil nás . Praha: Filosofia.

[2] KVASZ, L. (2008) Patterns of Change. Linguistic Innovations in the Development of Classical Matematics . Basel: Birkhauser.

[3] PEREGRIN, J. (2010) Ladislav Kvasz laureátem ceny Fernanda Gila , clánek dostupný na http://filosofiednes.ff.uhk.cz/index.php?journal=hen&page=article&op=viewFile&path%5B%5D=49&path%5B%5D=52.