Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

O digitální knihovně FF MU

Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity je interní projekt FF MU, jehož cílem je zpřístupnit odborné i širší veřejnosti veškerou odbornou produkci fakulty od jejího vzniku v roce 1919 až do současnosti. Digitální knihovna je vytvářena Centrem informačních technologií FF MU a Knihovnicko-informačním centrem MU při Ústavu výpočetní techniky MU. Kromě digitalizovaných starších tištěných dokumentů jsou do knihovny průběžně zařazovány i nově vycházející publikace. Většina dokumentů je zpřístupněna veřejnosti volně v režimu otevřeného přístupu (open access).

V současné době digitální knihovna zpřístupňuje hlavní časopisy a periodika FF od jejich prvních ročníků vydávání a monografickou edici Spisy Filozofické fakulty MU. Ke zpřístupnění se připravují další periodické tituly, sborníky z konferencí a další knižní edice.

Beta verze digitální knihovny byla širší veřejnosti otevřena 1. května 2013. K tomuto datu obsahovala přes 23 000 dokumentů od téměř 4 500 autorů. Zpřístupněny jsou plné texty článků z odborných časopisů a kapitoly knih (ev. celé knihy) v PDF formátu společně s metadatovými záznamy.

Průběžně pracujeme na dalším rozšiřování a zdokonalování digitální knihovny. Omlouváme se za chyby a nedostatky, které digitální knihovna obsahuje – budeme vděčni, když nás na ně upozorníte ().

Za řešitelský tým:
Vendula Hromádková, Zdeňka Mácková, Martin Svora (FF MU)
Miroslav Bartošek (KIC ÚVT)


Poděkování

Rádi bychom poděkovali všem, kteří přispěli ke vzniku digitální knihovny:

Poděkování patří také všem studentům, kteří v různých obdobích na tvorbě digitální knihovny pracovali:
Miroslav Blažek, Zuzana Čepeláková, Lucie Fabriková, Magdalena Grabczyńska, Marie Gregárková, Hana Habermannová, Martina Kolářová, Božena Kováčová, Zdeněk Krpoun, Vojtěch Kubík, Andrej Kurochenko, Marie Kvapilová, Pavla Macháčková, Zbyněk Michálek, Eva Ogrocká, Helena Orálková, Kateřina Patíková, Jana Pokorná, Jan Přibyl, Martina Smolová, Pavel Ševčík, Josef Šilhavík, Eva Šteinigerová, Hana Švecová, Viliam Vateha.

Při vytváření digitální knihovny jsou využívány technologie, nástroje a postupy vyvinuté v rámci projektu České digitální matematické knihovny DML-CZ.

Vyhledávání

Procházet