Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Order:

Author: Srba, Bořivoj

 • Srba, Bořivoj: Nedivadlo Ivana Vyskočila - pokus o základní vývojovou charakteristiku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná = Musicologica Brunensia. 1997, vol. 46, iss. H32, pp. [83]-98
 • Srba, Bořivoj: Slovo úvodem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická = Otázky divadla a filmu = Theatralia et cinematographica. 1998, vol. 47, iss. Q1, pp. [5]-8
 • Srba, Bořivoj: Slovo úvodem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická = Otázky divadla a filmu = Theatralia et cinematographica. 2000, vol. 49, iss. Q3, pp. [5]-6
 • Srba, Bořivoj: Na cestě k vítězství. In: Srba, Bořivoj. Múzy v exilu : kulturní a umělecké aktivity čs. exulantů v Londýně v předvečer a v průběhu druhé světové války, 1939-1945 : kulturní politika, "pódiové" programy, koncerty, literární a recitační pořady, taneční vystoupení, divadelní představení, rozhlasová pásma a hry, filmová tvorba, časopisecká a ediční činnost, ideové diskuze. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2003, pp. [763]-782
 • Srba, Bořivoj: Obrazová příloha. In: Srba, Bořivoj. Múzy v exilu : kulturní a umělecké aktivity čs. exulantů v Londýně v předvečer a v průběhu druhé světové války, 1939-1945 : kulturní politika, "pódiové" programy, koncerty, literární a recitační pořady, taneční vystoupení, divadelní představení, rozhlasová pásma a hry, filmová tvorba, časopisecká a ediční činnost, ideové diskuze. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2003
 • Srba, Bořivoj: Osobní rejstřík. In: Srba, Bořivoj. Múzy v exilu : kulturní a umělecké aktivity čs. exulantů v Londýně v předvečer a v průběhu druhé světové války, 1939-1945 : kulturní politika, "pódiové" programy, koncerty, literární a recitační pořady, taneční vystoupení, divadelní představení, rozhlasová pásma a hry, filmová tvorba, časopisecká a ediční činnost, ideové diskuze. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2003, pp. 859-877
 • Srba, Bořivoj: Po vypuknutí války. In: Srba, Bořivoj. Múzy v exilu : kulturní a umělecké aktivity čs. exulantů v Londýně v předvečer a v průběhu druhé světové války, 1939-1945 : kulturní politika, "pódiové" programy, koncerty, literární a recitační pořady, taneční vystoupení, divadelní představení, rozhlasová pásma a hry, filmová tvorba, časopisecká a ediční činnost, ideové diskuze. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2003, pp. [213]-302
 • Srba, Bořivoj: Prameny a literatura. In: Srba, Bořivoj. Múzy v exilu : kulturní a umělecké aktivity čs. exulantů v Londýně v předvečer a v průběhu druhé světové války, 1939-1945 : kulturní politika, "pódiové" programy, koncerty, literární a recitační pořady, taneční vystoupení, divadelní představení, rozhlasová pásma a hry, filmová tvorba, časopisecká a ediční činnost, ideové diskuze. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2003, pp. 839-849
 • Srba, Bořivoj: [Předmluva]. In: Srba, Bořivoj. Múzy v exilu : kulturní a umělecké aktivity čs. exulantů v Londýně v předvečer a v průběhu druhé světové války, 1939-1945 : kulturní politika, "pódiové" programy, koncerty, literární a recitační pořady, taneční vystoupení, divadelní představení, rozhlasová pásma a hry, filmová tvorba, časopisecká a ediční činnost, ideové diskuze. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2003, pp. 7-10
 • Srba, Bořivoj: Múzy mezi zbraněmi - Musae inter arma : příspěvek k dějinám kulturních aktivit československých emigrantů za druhé světové války. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická = Bohemica litteraria. 2006, vol. 55, iss. V9, pp. [45]-63
 • Srba, Bořivoj; Jeřábková, Olga: Setkání čtvrté. In: Divadlo, můj osud: setkávání s Bořivojem Srbou. Havlíčková, Margita (editor). Vydání první Brno: Masarykova univerzita, 2019, pp. 26-32
 • Srba, Bořivoj; Jeřábková, Olga: Setkání desáté. In: Divadlo, můj osud: setkávání s Bořivojem Srbou. Havlíčková, Margita (editor). Vydání první Brno: Masarykova univerzita, 2019, pp. 55-58
 • Srba, Bořivoj; Jeřábková, Olga: Setkání deváté. In: Divadlo, můj osud: setkávání s Bořivojem Srbou. Havlíčková, Margita (editor). Vydání první Brno: Masarykova univerzita, 2019, pp. 51-54
 • Srba, Bořivoj; Jeřábková, Olga: Setkání druhé. In: Divadlo, můj osud: setkávání s Bořivojem Srbou. Havlíčková, Margita (editor). Vydání první Brno: Masarykova univerzita, 2019, pp. 18-21
 • Srba, Bořivoj; Jeřábková, Olga: Setkání osmé. In: Divadlo, můj osud: setkávání s Bořivojem Srbou. Havlíčková, Margita (editor). Vydání první Brno: Masarykova univerzita, 2019, pp. 48-50
 • Srba, Bořivoj; Jeřábková, Olga: Setkání páté. In: Divadlo, můj osud: setkávání s Bořivojem Srbou. Havlíčková, Margita (editor). Vydání první Brno: Masarykova univerzita, 2019, pp. 33-40
 • Srba, Bořivoj; Jeřábková, Olga: Setkání páté. In: Divadlo, můj osud: setkávání s Bořivojem Srbou. Havlíčková, Margita (editor). Vydání první Brno: Masarykova univerzita, 2019, pp. 33-40
 • Srba, Bořivoj; Jeřábková, Olga: Setkání první. In: Divadlo, můj osud: setkávání s Bořivojem Srbou. Havlíčková, Margita (editor). Vydání první Brno: Masarykova univerzita, 2019, pp. 13-17
 • Srba, Bořivoj; Jeřábková, Olga: Setkání sedmé. In: Divadlo, můj osud: setkávání s Bořivojem Srbou. Havlíčková, Margita (editor). Vydání první Brno: Masarykova univerzita, 2019, pp. 44-47
 • Srba, Bořivoj; Jeřábková, Olga: Setkání třetí. In: Divadlo, můj osud: setkávání s Bořivojem Srbou. Havlíčková, Margita (editor). Vydání první Brno: Masarykova univerzita, 2019, pp. 22-25
< Previous Now showing items 21-40 of 48 Next >