Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Order:

Author: Kačala, Ján

  • Kačala, Ján: Príznakovo spojené vetné členy. In: Otázky slovanské syntaxe. IV/2, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976. Grepl, Miroslav (editor). Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1980, pp. 185-189
Now showing items 1-1 of 1