Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Order:

Author: Myronova, Halyna

 • Myronova, Halyna: [Anderš, Josef. Ukrajinština vážně i vesele]. Opera Slavica. 2001, vol. 11, iss. 4, pp. 58-60
 • Myronova, Halyna; Gazdošová, Oxana: A. In: Myronova, Halyna; Gazdošova, Oksana. Česko-ukrajinský právnický slovník. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2009, pp. 17-24
 • Myronova, Halyna; Gazdošová, Oxana: B. In: Myronova, Halyna; Gazdošova, Oksana. Česko-ukrajinský právnický slovník. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2009, pp. 25-29
 • Myronova, Halyna; Gazdošová, Oxana: C. In: Myronova, Halyna; Gazdošova, Oksana. Česko-ukrajinský právnický slovník. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2009, pp. 30-33
 • Myronova, Halyna; Gazdošová, Oxana: Č. In: Myronova, Halyna; Gazdošova, Oksana. Česko-ukrajinský právnický slovník. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2009, pp. 34-38
 • Myronova, Halyna; Gazdošová, Oxana: D. In: Myronova, Halyna; Gazdošova, Oksana. Česko-ukrajinský právnický slovník. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2009, pp. 39-63
 • Myronova, Halyna; Gazdošová, Oxana: E. In: Myronova, Halyna; Gazdošova, Oksana. Česko-ukrajinský právnický slovník. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2009, pp. 64-66
 • Myronova, Halyna; Gazdošová, Oxana: F. In: Myronova, Halyna; Gazdošova, Oksana. Česko-ukrajinský právnický slovník. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2009, pp. 67-69
 • Myronova, Halyna; Gazdošová, Oxana: G. In: Myronova, Halyna; Gazdošova, Oksana. Česko-ukrajinský právnický slovník. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2009, pp. 70
 • Myronova, Halyna; Gazdošová, Oxana: H. In: Myronova, Halyna; Gazdošova, Oksana. Česko-ukrajinský právnický slovník. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2009, pp. 71-75
 • Myronova, Halyna; Gazdošová, Oxana: Ch. In: Myronova, Halyna; Gazdošova, Oksana. Česko-ukrajinský právnický slovník. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2009, pp. 76-77
 • Myronova, Halyna; Gazdošová, Oxana: I. In: Myronova, Halyna; Gazdošova, Oksana. Česko-ukrajinský právnický slovník. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2009, pp. 78-81
 • Myronova, Halyna; Gazdošová, Oxana: J. In: Myronova, Halyna; Gazdošova, Oksana. Česko-ukrajinský právnický slovník. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2009, pp. 82-84
 • Myronova, Halyna; Gazdošová, Oxana: K. In: Myronova, Halyna; Gazdošova, Oksana. Česko-ukrajinský právnický slovník. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2009, pp. 85-94
 • Myronova, Halyna; Gazdošová, Oxana: L. In: Myronova, Halyna; Gazdošova, Oksana. Česko-ukrajinský právnický slovník. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2009, pp. 95-100
 • Myronova, Halyna; Gazdošová, Oxana: M. In: Myronova, Halyna; Gazdošova, Oksana. Česko-ukrajinský právnický slovník. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2009, pp. 101-110
 • Myronova, Halyna; Gazdošová, Oxana: N. In: Myronova, Halyna; Gazdošova, Oksana. Česko-ukrajinský právnický slovník. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2009, pp. 111-129
 • Myronova, Halyna; Gazdošová, Oxana: O. In: Myronova, Halyna; Gazdošova, Oksana. Česko-ukrajinský právnický slovník. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2009, pp. 130-157
 • Myronova, Halyna: [Kredátusová, Jarmila; Opalková, Jarmila. Kontrastívna lexikológia pre prekladateľov (rusistov a ukrajinistov)]. Opera Slavica. 2011, vol. 21, iss. 2, pp. 65-68
 • Myronova, Halyna: [Kredátusová, Jarmila. Odborný preklad v praxi. Učebnica s cvičeniami pre ukrajinistov]. Opera Slavica. 2012, vol. 22, iss. 2, pp. 54-56
Now showing items 1-20 of 84 Next >