Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Order:

Author: Racek, Jan

 • Racek, Jan: Collezione di monodie italiane primarie alla Biblioteca universitaria di Praga : (contributo alla storia della monodia italiana in Boemia). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1958, vol. 7, iss. F2, pp. [5]-38
 • Racek, Jan: [Buchner, Alexander. Hudební automaty]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1960, vol. 9, iss. F4, pp. [112]-114
 • Racek, Jan: Beethoven v Čechách. In: Racek, Jan. Beethoven a české země. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964, pp. 22-66
 • Racek, Jan: Beethoven ve Slezsku a na Moravě. In: Racek, Jan. Beethoven a české země. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964, pp. 67-105
 • Racek, Jan: Doslov. In: Racek, Jan. Beethoven a české země. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964, pp. 106-110
 • Racek, Jan: Jmenný rejstřík. In: Racek, Jan. Beethoven a české země. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964, pp. 123-128
 • Racek, Jan: Abkürzungen. In: Racek, Jan. Stilprobleme der italienischen Monodie : ein Beitrag zur Geschichte des einstimmigen Barockliedes. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1965, pp. 216
 • Racek, Jan: Beilagen : Notenbeispiele und Bilder. In: Racek, Jan. Stilprobleme der italienischen Monodie : ein Beitrag zur Geschichte des einstimmigen Barockliedes. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1965, pp. 231-298
 • Racek, Jan: Der Musikausdruck der italienischen Monodie. In: Racek, Jan. Stilprobleme der italienischen Monodie : ein Beitrag zur Geschichte des einstimmigen Barockliedes. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1965, pp. 180-212
 • Racek, Jan: Einleitung. In: Racek, Jan. Stilprobleme der italienischen Monodie : ein Beitrag zur Geschichte des einstimmigen Barockliedes. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1965, pp. 5-19
 • Racek, Jan: Entwicklung der Formstruktur der begleiteten italienischen Monodie. In: Racek, Jan. Stilprobleme der italienischen Monodie : ein Beitrag zur Geschichte des einstimmigen Barockliedes. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1965, pp. 139-179
 • Racek, Jan: Gesellschaftliche, historische und ästhetische Voraussetzungen der Entstehung der italienischen Monodie. In: Racek, Jan. Stilprobleme der italienischen Monodie : ein Beitrag zur Geschichte des einstimmigen Barockliedes. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1965, pp. 20-59
 • Racek, Jan: Doba, situace a prostředí. In: Racek, Jan. Kryštof Harant z Polžic a jeho doba. I. díl, Doba, prostředí a situace. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1970, pp. 26-97
 • Racek, Jan: Doslov. In: Racek, Jan. Kryštof Harant z Polžic a jeho doba. I. díl, Doba, prostředí a situace. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1970, pp. 98-99
 • Racek, Jan: Česká hudba a regionalismus. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1970, vol. 19, iss. H5, pp. [7]-20
 • Racek, Jan: Doslov. In: Racek, Jan. Kryštof Harant z Polžic a jeho doba. II. díl, Život. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1972, pp. 73-78
 • Racek, Jan: Harantův život a jeho účast na českém dění. In: Racek, Jan. Kryštof Harant z Polžic a jeho doba. II. díl, Život. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1972, pp. 13-72
 • Racek, Jan: Doslov. In: Racek, Jan. Kryštof Harant z Polžic a jeho doba. III. díl. Část první, Dílo literární a hudební. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 141-158
 • Racek, Jan: Harantovo dílo literární a hudební. In: Racek, Jan. Kryštof Harant z Polžic a jeho doba. III. díl. Část první, Dílo literární a hudební. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 41-140
 • Racek, Jan: Harantovo hudební a literární vzdělání. In: Racek, Jan. Kryštof Harant z Polžic a jeho doba. III. díl. Část první, Dílo literární a hudební. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 17-[40]
Now showing items 1-20 of 69 Next >