Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Order:

Author: Srba, Bořivoj

 • Srba, Bořivoj: K historii fašistické perzekuce českého divadla v letech 1939-1945. In: Otázky divadla a filmu. I. Závodský, Artur (editor). Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1970, pp. 143-170
 • Srba, Bořivoj: K historii fašistické perzekuce českého divadla v letech 1939-1945. In: Otázky divadla a filmu. I. Závodský, Artur (editor). 2., upr. vyd. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1970 [i.e. 1972], pp. 143-170
 • Srba, Bořivoj: Jevištní výpravy oper Giacoma Meyerbeera na pražských českých scénách 19. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. [1990-1991], vol. 39-40, iss. H25-26, pp. [45]-70
 • Srba, Bořivoj: Der Bühnenbildner Jan Václav Kautský und seine Arbeit für die tschechische Bühne. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1992-1993, vol. 41-42, iss. H27-28, pp. [69]-96
 • Srba, Bořivoj: Motivy přírodních světelných úkazů v české hudebnědramatické tvorbě období romantismu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1994, vol. 43, iss. H29, pp. [99]-129
 • Srba, Bořivoj: Jevištní výpravy na scénách Královského zemského českého divadla v období jeho "prozatímnosti" 1862-1883. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1995, vol. 44, iss. H30, pp. [51]-91
 • Srba, Bořivoj: Alfred Radok und sein "Spiel über Liebe und Tod" : (zum Problem der lyrischen Subjektivierung des Wirklichkeitsbildes in einem Inszenierungswerk). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná = Musicologica Brunensia. 1998, vol. 47, iss. H33, pp. [55]-69
 • Srba, Bořivoj: Herecká tvorba v režisérském pojetí E.F. Buriana. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická = Otázky divadla a filmu = Theatralia et cinematographica. 1998, vol. 47, iss. Q1, pp. [89]-120
 • Srba, Bořivoj: Honzlovy otázky divadla a filmu : pokus o encyklopedické heslo. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická = Otázky divadla a filmu = Theatralia et cinematographica. 1998, vol. 47, iss. Q1, pp. [151]-157
 • Srba, Bořivoj: Josef Karlík - herec, teoretik herecké tvorby a pedagog herectví. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická = Otázky divadla a filmu = Theatralia et cinematographica. 1998, vol. 47, iss. Q1, pp. [121]-139
 • Srba, Bořivoj: Česká teatrologická společnost 1997 : zpráva o založení Teatrologické společnosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická = Otázky divadla a filmu = Theatralia et cinematographica. 1999, vol. 48, iss. Q2, pp. 223-237
 • Srba, Bořivoj: České loutkářství v tzv. Protektorátu Čechy a Morava 1939-1945. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická = Otázky divadla a filmu = Theatralia et cinematographica. 1999, vol. 48, iss. Q2, pp. [103]-155
 • Srba, Bořivoj: Česká Teatrologická společnost 1998 : zpráva o činnosti výboru Teatrologické společnosti v roce 1998. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická = Otázky divadla a filmu = Theatralia et cinematographica. 2000, vol. 49, iss. Q3, pp. [149]-157
 • Srba, Bořivoj: Do exilu. In: Srba, Bořivoj. Múzy v exilu : kulturní a umělecké aktivity čs. exulantů v Londýně v předvečer a v průběhu druhé světové války, 1939-1945 : kulturní politika, "pódiové" programy, koncerty, literární a recitační pořady, taneční vystoupení, divadelní představení, rozhlasová pásma a hry, filmová tvorba, časopisecká a ediční činnost, ideové diskuze. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2003, pp. [29]-212
 • Srba, Bořivoj: Domů! (Domů?). In: Srba, Bořivoj. Múzy v exilu : kulturní a umělecké aktivity čs. exulantů v Londýně v předvečer a v průběhu druhé světové války, 1939-1945 : kulturní politika, "pódiové" programy, koncerty, literární a recitační pořady, taneční vystoupení, divadelní představení, rozhlasová pásma a hry, filmová tvorba, časopisecká a ediční činnost, ideové diskuze. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2003, pp. [783]-812
 • Srba, Bořivoj: [Ediční poznámka]. In: Srba, Bořivoj. Múzy v exilu : kulturní a umělecké aktivity čs. exulantů v Londýně v předvečer a v průběhu druhé světové války, 1939-1945 : kulturní politika, "pódiové" programy, koncerty, literární a recitační pořady, taneční vystoupení, divadelní představení, rozhlasová pásma a hry, filmová tvorba, časopisecká a ediční činnost, ideové diskuze. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2003, pp. [5]-[6]
 • Srba, Bořivoj: Help Russia!. In: Srba, Bořivoj. Múzy v exilu : kulturní a umělecké aktivity čs. exulantů v Londýně v předvečer a v průběhu druhé světové války, 1939-1945 : kulturní politika, "pódiové" programy, koncerty, literární a recitační pořady, taneční vystoupení, divadelní představení, rozhlasová pásma a hry, filmová tvorba, časopisecká a ediční činnost, ideové diskuze. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2003, pp. [443]-636
 • Srba, Bořivoj: Chvíle tísně. In: Srba, Bořivoj. Múzy v exilu : kulturní a umělecké aktivity čs. exulantů v Londýně v předvečer a v průběhu druhé světové války, 1939-1945 : kulturní politika, "pódiové" programy, koncerty, literární a recitační pořady, taneční vystoupení, divadelní představení, rozhlasová pásma a hry, filmová tvorba, časopisecká a ediční činnost, ideové diskuze. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2003, pp. [637]-684
 • Srba, Bořivoj: Legenda k obrazové části. In: Srba, Bořivoj. Múzy v exilu : kulturní a umělecké aktivity čs. exulantů v Londýně v předvečer a v průběhu druhé světové války, 1939-1945 : kulturní politika, "pódiové" programy, koncerty, literární a recitační pořady, taneční vystoupení, divadelní představení, rozhlasová pásma a hry, filmová tvorba, časopisecká a ediční činnost, ideové diskuze. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2003, pp. 850-853
 • Srba, Bořivoj: Muses in exile. In: Srba, Bořivoj. Múzy v exilu : kulturní a umělecké aktivity čs. exulantů v Londýně v předvečer a v průběhu druhé světové války, 1939-1945 : kulturní politika, "pódiové" programy, koncerty, literární a recitační pořady, taneční vystoupení, divadelní představení, rozhlasová pásma a hry, filmová tvorba, časopisecká a ediční činnost, ideové diskuze. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2003, pp. 854-858
Now showing items 1-20 of 48 Next >