Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická
1965, vol. 14, iss. C12

Year: 1965
Publication year: 1966

Table of contents:

Články – Статьи – Aufsätze
[5]-14 State and society in present-day West Germany historiography Kudrna, Jaroslav | pdficon
[15]-31 Ke Gervinovu pojetí národa a státu Střítecký, Jaroslav | pdficon
[33]-52 Možnosti dalšího vývoje diplomatiky v rámci historické medievalistiky Šebánek, Jindřich | pdficon
[53]-71 Formulář Tobiáše z Bechyně ve světle listin pražských biskupů Dušková, Sáša | pdficon
[73]-91 K otázce struktury českých měst v době předhusitské Mezník, Jaroslav | pdficon
[93]-101 Dvojí návrhy 2. poloviny 15. století na organizaci Evropy: českého krále Jiřího z Poděbrad (1458-1471) a moldavského knížete Štěpána Velkého (1457-1504) Macůrek, Josef | pdficon
[103]-122 Contribution a l'étude de la rente féodale dans l'empire Ottoman. II : (redevances féodales perçues sur le menu bétail et les pâturages et sur les moulins) Kabrda, Josef | pdficon
[123]-162 Die deutsche Bevölkerung der "Iglauer Sprachinsel" zwischen München und dem 15. März 1939 Janák, Jan | pdficon
[163]-181 Les Français sur le territoire Tchécoslovaque pendant la deuxième guerre mondiale Konečný, Zdeněk; Mainuš, František | pdficon
Zprávy – recenze – referáty – Сообщения – рецензии – Besprechungen – Berichte
[182]-186 Nové příspěvky maďarské turkologie k dějinám turecké okupace v Uhrách Kabrda, Josef | pdficon
186-191 [Čulinović, Ferdo. Jugoslavia izmedju dva rata. 1; 2] Hradečný, Pavel | pdficon
191-192 [Bautier, Robert-Henri. Leçon d'ouverture du cours de diplomatique à l'École des chartes] Vašků, Vladimír | pdficon
192-195 [Dubský, Ivan. Pronikání marxismu do českých zemí] Jordán, František | pdficon
195-196 Za Milošem Rejnušem Macůrek, Josef | pdficon
[197]-201 Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf | pdficon

Search


Advanced Search

Browse