Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická
1997, vol. 46, iss. C44

Year: 1997
Publication year: 1998
ISSN: 0231-7710
ISBN: 80-210-1763-5

Table of contents:

Články – Articles – Aufsätze – Статьи
[5]-15 Mocenský zápas českého a polského státu v 11. a 12. století Wihoda, Martin | pdficon
[17]-35 ...mortuus est persecutor noster Saladinus : (k způsobu komunikace mezi českými zeměmi a Palestinou ve 12. a 13. století) Jan, Libor | pdficon
[37]-57 Kdo byl písař V II 4? Sviták, Zbyněk | pdficon
[59]-69 Několik poznámek k přijímáni maličkých 1414-1416 Krmíčková, Helena | pdficon
[71]-81 Vývoj a systém stavovské reprezentace v českých zemích v pozdním středověku Mezník, Jaroslav | pdficon
[83]-94 Pravda a její význam v myšlenkách Ivana Semjonoviče Peresvetova Boček, Pavel | pdficon
[95]-116 Snahy o zavedení veřejnoprávního zprostředkování práce na Moravě a ve Slezsku před rokem 1918 Janák, Jan | pdficon
[117]-133 Počátky strany národních socialistů a Jiří Stříbrný Vykoupil, Libor | pdficon
[135]-140 Masaryk als politischer Praktiker Malíř, Jiří | pdficon
[141]-164 Ústavněprávní problémy meziválečného Československa a právnická fakulta Německé univerzity v Praze : Ludwig Spiegel Goněc, Vladimír | pdficon
[165]-179 Jaroslav Bidlo Macůrek, Josef | pdficon
[181]-189 Romská osada v Luhačovicích Nečas, Ctibor | pdficon
Recenze
[189]-190 [Dvůr, rezidence a kancelář moravského markraběte Jošta (1375-1411)] Mezník, Jaroslav | pdficon
190-191 [Dělnické demonstrace v Brně v roce 1951. Soudobé dějiny. III, č.1. ; Dělnické demonstrace v Brně v roce 1951 (Výběr dokumentů)] Mezník, Jaroslav | pdficon

Search


Advanced Search

Browse