Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická
1983, roč. 32, č. C30

Rok: 1983
Rok vydání: 1983

Obsah:

[7]-21 Dynamika společenského vývoje v ČSR před únorem 1948 a její hlavní složky Čerešňák, Bedřich | pdficon
[23]-38 Hospodářské styky mezi Československem a Rumunskem ve 30. letech Romportlová, Marta; Sládek, Zdeněk | pdficon
[39]-52 Národnostní poměry ve střední a jihovýchodní Evropě po r. 1918 Kolejka, Josef | pdficon
[53]-68 K vyhraňování třídněpolitického profilu českých politických stran na Moravě před první světovou válkou Malíř, Jiří | pdficon
[69]-83 Zu einigen Fragen des Methodenstreits in der französischen Historiographie um 1900 Kudrna, Jaroslav | pdficon
[85]-98 Jirečkovy práce k dějinám Jihoslovanů a jeho pojetí srbských dějin Dorovský, Ivan | pdficon
[99]-107 Činnost vzájemně pojišťovací banky Slavie v Zalitavsku Nečas, Ctibor | pdficon
[109]-119 K vydání tolerančního patentu z hlediska soudobých česko-maďarských vztahů : k 200. výročí vydání tolerančního patentu Pražák, Richard | pdficon
[121]-129 Několik poznámek k vývoji vztahů světské a duchovní moci v Rusku ve 14. století Boček, Pavel | pdficon
[131]-138 Z dějin kampanologické literatury : auctores medii aevi de musica Flodr, Miroslav | pdficon
[139]-156 60 let bulharistiky na Univerzitě J. E. Purkyně a v ústavech Československé akademie věd v Brně Hejl, František | pdficon

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet