Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická
1955, vol. 4, iss. C2

Year: 1955
Publication year: 1955

Table of contents:

Články – Статьи
5-8 Vědecky výzkumná činnost Filosofické fakulty v letech 1945-1955 Stiebitz, Ferdinand | pdficon
[9]-30 Velkomoravské hradisko ve Znojmě-Hradišti na Moravě Kalousek, František | pdficon
[31]-42 K otázce třídní diferenciace a přežitků společnosti prvobytně pospolné v Bavorsku v osmém století Kudrna, Jaroslav | pdficon
[43]-54 Český diplomatář Šebánek, Jindřich | pdficon
[55]-71 Brněnský program rakouské sociální demokracie z roku 1882 a jeho význam v českém dělnickém hnutí Jordán, František | pdficon
[72]-84 Účast dělnictva a sociální demokracie v boji o založení české university na Moravě Konečný, Zdeněk; Novák, Přemysl | pdficon
[85]-92 K otázce t. zv. kapitalistického způsobu výroby ve starověku Hošek, Radislav | pdficon
[93]-108 Zámecká kaple ve Smiřicích Richter, Václav | pdficon
[109]-117 Monumentalita v sochařství a malířství Kudělka, Zdeněk | pdficon
Z prací ústavů – Из работ факультета
[118]-124 Deset let práce na katedře historie Macůrek, Josef; Šebánek, Jindřich; Šindelář, Bedřich | pdficon
124-127 Dějiny umění na brněnské filosofické fakultě Novák, Přemysl | pdficon
Recense a referáty – Рецензии и рефераты
[128]-129 [Frel, Jiří. Počátky řeckého sochařství] Pernička, Radko Martin | pdficon
129-131 [Oliva, Pavel. Raná řecká tyrannis : studie k otázce vzniku státu] Češka, Josef | pdficon
131-132 [Burian, Jan. Evropské rudné doly za římského císařství, jejich správa a pracovníci v nich] Češka, Josef | pdficon
132-134 [Mišulin, Aleksandr Vasil'jevič. Spartakus] Zlatuška, Zdeněk | pdficon
134 [Van Ooteghem, Jules. Pompée le Grand, bâtisseur d'Empire] Češka, Josef | pdficon
134 [Béranger, Jean. Recherches sur l'aspect idéologique du principat] Češka, Josef | pdficon
Přílohy | pdficon

Search


Advanced Search

Browse