Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická
1994, vol. 43, iss. C41

Year: 1994
Publication year: 1994
ISBN: 80-210-0973-X

Table of contents:

[7]-14 Brněnské nevěstky v nejstarších dějinách města : (J. V. 65) Flodr, Miroslav | pdficon
[15]-34 Jakoubkova kvestie Quia heu in templis a její vztah k regulím Krmíčková, Helena | pdficon
[35]-43 Stařec Artjomij a jeho názory na ruskou společnost na počátku vlády Ivana IV. Boček, Pavel | pdficon
[45]-53 Collatovské kuchyňské účty z 2. poloviny 17. století : příspěvek ke studiu šlechtické každodennosti Chocholáč, Bronislav | pdficon
[55]-72 Stav a struktura obyvatel na panství Sovinec ve světle soupisu daně z hlavy pro rok 1691 Háza, Zdeněk | pdficon
[73]-80 Ke stykům Istvána Széchenyiho s českými zeměmi Pražák, Richard | pdficon
[81]-90 Návrh moravského zemského zřízení z roku 1848 o složení zemského sněmu Janák, Jan | pdficon
[91]-100 Česko-rumunské vztahy v pohledu Jana Urbana a Hertvíka Jarníkových Šrámek, Jiří | pdficon
[101]-106 František Weyr, Josef Pekař a návrhy československé ústavy z roku 1917 Vykoupil, Libor | pdficon
[107]-115 Zu R. Michels' Studien aus dem Ersten Weltkrieg und der nachfolgenden Revolution Kudrna, Jaroslav | pdficon
[117]-131 Bulharsko-jihoslovanské sbližování a makedonská otázka (2. polovina 20. let) Dorovský, Ivan | pdficon
[133]-142 Macůrkovo vandrování, čili, Stipendijní pobyty a výzkumné cesty v zahraničí (1923-1932) Nečas, Ctibor | pdficon
[143]-149 Formování nové levice v Itálii: počátky nepřetržitého boje a dělnické moci Strmiska, Maxmilián | pdficon

Search


Advanced Search

Browse