Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická
1966, roč. 15, č. C13

Rok: 1966
Rok vydání: 1966

Obsah:

Články – Статьи – Aufsätze
[7]-13 Die Auffassung der concordia bei Titus Livius Hošek, Radislav | pdficon
[15]-24 La terminologie paléographique des inventaires de manuscrits médiévaux Flodr, Miroslav | pdficon
[25]-54 Působila česká listina na listinu moldavskou v 2. polovině 15. století? : (studie z dějin kulturních vztahů česko-rumunských a česko-ukrajinských) Macůrek, Josef | pdficon
[55]-81 Contribution à l'étude de la rente féodale dans l'Empire ottoman. III : (la dîme sur les produits agricoles) Kabrda, Josef | pdficon
[83]-96 Henry Th. Buckle a positivistická historiografie Horák, Petr | pdficon
[97]-124 Probleme der Spaltung der Arbeiterbewegung in den böhmischen Ländern in den achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts Jordán, František | pdficon
[125]-145 Zur Problematik der tschechoslowakisch-bulgarischen Wirtschaftsbeziehungen zu Beginn der zwanziger Jahre (1919-1923) Hradečný, Pavel | pdficon
[147]-162 British prisoners-of-war in Czechoslovakia and Upper Silesian territory during the Second World War Konečný, Zdeněk; Mainuš, František | pdficon
Recenze – referáty – zprávy – Сообщения – рецензии – Besprechungen – Berichte
[163]-176 Jugoslávsko-sovětské vztahy v letech 1941-1948 : (přehled literatury do roku 1964) Kolejka, Josef | pdficon
176-182 Edice tureckých pramenů k dějinám Makedonie Kabrda, Josef | pdficon
182-186 Studie o charakteru sociálně ekonomického vývoje Čech před Bílou Horou Mainušová, Helena | pdficon
186-189 [Barzun, Jacques; Graff, Henry F. The Modern Researcher] Horák, Petr | pdficon
189-190 [Assunta, Rosario. La critica d'arte nel pensiero medioevale] Kudrna, Jaroslav | pdficon
190-194 [Töpfer, Bernhard. Das kommende Reich des Friedens: zur Entwicklung chiliastischer Zukunftshoffnungen im Hochmittelalter] Nechutová, Jana | pdficon
194-195 [Bónis, György. Einflüsse des römischen Rechts in Ungarn] Šebánek, Jindřich | pdficon
195-196 [Dertsch, Richard. Die Urkunden des Stadtarchivs Mainz : Regesten. 1. Tl.; 2. Tl] Šebánek, Jindřich | pdficon
196-198 [Appelt, Heinrich (ed.); Pferschy, Gerhard (ed.); Sutter, Berthold (ed.). Urkundenbuch des Herzogtums Steiermark.] Dušková, Sáša | pdficon
198-200 [Master Nicholas of Dresden] Nechutová, Jana | pdficon
200-201 [Truhlář, Antonín, ... et al. Rukověť humanistického básnictví v Čechách a na Moravě] Macůrek, Josef | pdficon
[202]-210 Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf Hošková, Magda | pdficon

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet