Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická
1998, vol. 47, iss. C45

Year: 1998
Publication year: 1999
ISSN: 0231-7710
ISBN: 80-210-2107-1

Table of contents:

Články – Articles – Aufsätze – Статьи
[7]-19 Ctibor Nečas (1933 - 26.7. - 1998) | pdficon
[21]-35 Geneze městského zřízení na Moravě jako zakladatelské dílo markraběte Vladislava Jindřicha? Wihoda, Martin | pdficon
[37]-49 Neznámé souvislosti mezi jezdeckými pečetěmi Walrama Lucemburského, Jana Lucemburského a Filipa VI. z Valois Maráz, Karel | pdficon
[51]-64 Vlastníci a držitelé hradů a měst na Moravě 1350-1410 Mezník, Jaroslav | pdficon
[65]-78 Venkovské statky kutnohorských měšťanů v předhusitském období Borovský, Tomáš | pdficon
[79]-102 K pramenům Husovy kvestie De sanguine Christi sub specie vini Krmíčková, Helena | pdficon
[103]-132 Stav a struktura obyvatel na panství Šternberk ve světle soupisu daně z hlavy z ledna 1691 Háza, Zdeněk | pdficon
[133]-155 Osnova zákona o zprostředkování práce z let 1919-1922 : (věnováno J. Mezníkovi) Janák, Jan | pdficon
[157]-190 Ústavněprávní problémy meziválečného Československa a právnická fakulta německé univerzity v Praze : Franz Adler Goněc, Vladimír | pdficon

Search


Advanced Search

Browse