Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická
1976-1977, vol. 25-26, iss. C23-24

Year: 1976-1977
Publication year: 1978

Table of contents:

Články – Статьи – Aufsätze
[7]-20 Přátelské vztahy československých a sovětských občanů v letech druhé světové války Mainuš, František | pdficon
[21]-40 Národnostní otázka v programu a činnosti Komunistické strany a Československa a Komunistické internacionály : (VII. kongres KI a VII. sjezd KSČ) Kolejka, Josef | pdficon
[41]-50 Zum Bild der Grossen Französischen Revolution in den Kommunistischen Parteien Frankreichs (FKP) und Deutschlands (KPD) - eine vergleichende Untersuchung Berthold, Werner | pdficon
[51]-80 Historické aspekty Hegelovy právní filozofie Kudrna, Jaroslav | pdficon
[81]-111 "Hon na čarodějnice" ve francouzských ženských klášterech prvé poloviny 17. století Šindelář, Bedřich | pdficon
[113]-119 Die Kanzlei der böhmischen Herrscher des Přemyslidenzeitalters Šebánek, Jindřich | pdficon
[121]-124 Formelsammlungen in der böhmischen königlichen Přemyslidenkanzlei Dušková, Sáša | pdficon
[125]-129 Komplexní pojetí funkce zvonu v středověkých zvonových nápisech Flodr, Miroslav | pdficon
Dubnové povstání Bulharů roku 1876
[133] [Dubnové povstání Bulharů roku 1876] | pdficon
[135]-138 Projev prof. dr. J. Hrozienčika, DrSc. Hrozienčik, J. | pdficon
[139]-146 Апрельское восстание в Болгарии 1876 года Kosev, Konstantin D. | pdficon
[147]-155 Mezinárodní ohlas dubnového povstání 1876 Žečev, Nikolaj | pdficon
[157]-166 Ohlas dubnového povstání v české a slovenské veřejnosti Amort, Čestmír | pdficon
[167]-181 Ohlas aprílového povstania na Slovensku Hapák, Pavel | pdficon
[183]-185 Československé dokumenty o dubnovém povstání Svobodová, Jana | pdficon
[187]-190 K emigrácii Bulharov na Slovensko v 18. a 19. storočí Odran, Milan | pdficon
[191]-192 Jak čeští inženýři Jiří Prošek a Antonín Pelc pomáhali připravovat dubnové povstání z r. 1876 Cvetler, Jiří | pdficon
[193]-201 Vztah Konstantina Jirečka k národně osvobozeneckému zápasu bulharského lidu v 70. letech 19. století Dorovský, Ivan | pdficon
[203]-207 Ohlas bulharského oslobozovacieho zápasu a rusko-tureckej vojny v slovenskej literatúre Koška, Ján | pdficon
[209]-211 Němečtí autoři o osvobozeneckém boji Bulharů 1875-1878 Kolejka, Josef | pdficon
[213]-223 Československé dějiny v Bulharsku Mančev, Krăstjo | pdficon
[225]-231 Česká a slovenská historická a literárně historická bulharistika v posledních letech (1969-1975) Dorovský, Ivan | pdficon
Recenze, referáty, zprávy – Сообщения, рецензии – Besprechungen, Berichte
[233]-235 K nedožitým sedmdesátinám prof. Kabrdy Pražák, Richard | pdficon
236 Vědecké sympózium komise historiků ČSSR - NDR Jordán, František | pdficon
236-237 Vědecká konference o archívním studiu Vašků, Vladimír | pdficon
237-259 Problematika česko-slovenských vztahů v 80. a 90. letech 19. století v dosavadní české a slovenské historiografii Malíř, Jiří | pdficon
260-261 Sovětští historikové o antisovětismu v západní historiografii Goněc, Vladimír | pdficon
261-263 [Halaga, Ondrej Rodmil. Košice - Balt : Výroba a obchod v styku východoslovenských miest s Pruskom (1275-1526)] Fišer, Rudolf | pdficon
264-265 [Heiss, Gernot. Politik und Ratgeber der Königin Maria von Ungarn in den Jahren 1521-1531] Balcárek, Pavel | pdficon
265-266 [Appelt, Heinrich (ed.); Pferschy, Gerhard (ed.); Sutter, Berthold (ed.). Urkundenbuch des Herzogtums Steiermark. Bd. 4. Lfg. 4, 1260-1276] Dušková, Sáša | pdficon
Obrazová příloha | pdficon

Search


Advanced Search

Browse