Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická
1996, vol. 45, iss. C43

Year: 1996
Publication year: 1997
ISSN: 0231-7710
ISBN: 80-210-1622-1

Table of contents:

Články – Articles – Aufsätze – Статьи
[5]-16 Počátky kláštera cisterciaček v Pohledu Sviták, Zbyněk | pdficon
[17]-35 Hermann z Hohenlohe, rádce a vyslanec českého krále Václava II. Jan, Libor | pdficon
[37]-47 Malogranatum a jeho pramen Compendium theologicae veritatis Krmíčková, Helena | pdficon
[49]-60 Zpráva o návštěvě Paříže Karlem IV. roku 1378 : (edice starofrancouzského pramene) Lechová, Martina | pdficon
[61]-72 Několik poznámek k edicím předhusitských synodálních statut olomoucké diecéze Krafl, Pavel | pdficon
[73]-84 K příčinám a koncepci reformních plánů Ivana S. Peresvetova Boček, Pavel | pdficon
[85]-93 J. Arzberger - vídeňský protějšek F. Gerstnera Janák, Jan | pdficon
[95]-113 Generálové bez vojska (Národní strana na Moravě v letech 1890-1914) Malíř, Jiří | pdficon
[115]-127 Strana československých socialistů a Jiří Stříbrný v roce 1926 Vykoupil, Libor | pdficon
[129]-143 Dosud neznámé osudy Jirečkovy korespondence Dorovský, Ivan | pdficon
[145]-165 Strasti a útrapy v protektorátních cikánských táborech Nečas, Ctibor | pdficon
[167]-180 Proti neoslavismu, aneb, "Slovanství" Edvarda Beneše Goněc, Vladimír | pdficon

Search


Advanced Search

Browse