Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická
1964, vol. 13, iss. C11

Year: 1964
Publication year: 1964

Table of contents:

Články – Статьи – Aufsätze
[5]-25 Problémy a praxe studia dějin dějepisectví Marek, Jaroslav | pdficon
[27]-50 Constantine and Methodius in Moravia : (the role played by the Byzantine mission in the political relations of Great Moravia to the Franconian Empire, Byzantium and to the Roman Curia.) Havlík, Lubomír Emil | pdficon
[51]-72 Česká listina v době přemyslovské : (nástin vývoje) Šebánek, Jindřich; Dušková, Sáša | pdficon
[73]-89 Ein falsch interpretiertes Přemyslidenschriftstück für das Stift St. Florian in Oberösterreich Šebánek, Jindřich | pdficon
[91]-100 La littérature historique grecque et latine dans les bibliothèques de Bohème avant 1620 Flodr, Miroslav | pdficon
[101]-126 Zur Frage der Revision der Renaissanceideologie bei Guicciardini Kudrna, Jaroslav | pdficon
[127]-146 Die kulturell aufklärende Tätigkeit der madjarischen reformierten Intelligenz in der Zeit der tschechischen nationalen Wiedergeburt Pražák, Richard | pdficon
[147]-156 Ke vzniku politického programu Moravské buržoazie v šedesátých letech 19. století Janák, Jan | pdficon
[157]-194 Die Nationalitätenpolitik der Nazis gegenüber den Kriegsgefangenen und Fremdarbeitern Konečný, Zdeněk; Mainuš, František | pdficon
Recenze – referáty – zprávy – Сообщения – рецензии – Besprechungen – Berichte
195-202 Historismus a historicismus Marek, Jaroslav | pdficon
202-211 Česko-polské vztahy v Těšínském Slezsku Kolejka, Josef | pdficon
211-213 [Janáček, Josef. Přehled vývoje řemeslné výroby v českých zemích za feudalismu] Mezník, Jaroslav | pdficon
213-216 Документы Богдана Хмельницького 1648-1657 Hejl, František | pdficon
216-218 [Horváth, Pavel. Poddaný ľud na Slovensku v prvej polovici 18. storočia] Válka, Josef | pdficon
219-225 Další edice tureckých pramenů k bulharským dějinám Kabrda, Josef | pdficon
[226]-232 Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf | pdficon

Search


Advanced Search

Browse