Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická
1995, roč. 44, č. C42

Rok: 1995
Rok vydání: 1995
ISSN: 0231-7710
ISBN: 80-210-1271-4

Obsah:

Články – Articles – Aufsätze – Статьи
[5]-11 Několik poznámek k životu a dílu protonotáře Jindřicha Sviták, Zbyněk | pdficon
[13]-24 K počátkům morální a politické obrody ruských knížectví ve XIII. století Boček, Pavel | pdficon
[25]-38 Úsilí městské rady o jurisdikci nad brněnskými předměstími ve 13. a 14. století Flodr, Miroslav | pdficon
[39]-50 Markrabě a páni : (k mocenskému dualismu na Moravě v době předhusitské) : Josefu Válkovi k 65. narozeninám Mezník, Jaroslav | pdficon
[51]-69 Gallus Asserunt quidam : rozbor textu a edice Krmíčková, Helena | pdficon
[71]-88 Soupis obyvatel řádového statku Třebom z konce roku 1647 a proměny stavu i kompozice tamní populace v následujícím období Háza, Zdeněk | pdficon
[89]-97 Příčiny zániku konfirmačního řízení v habsbuské monarchii v roce 1836 Vašků, Vladimír | pdficon
[99]-109 Die Anfänge des Liberalismus in Österreich : (von der Aufklärung bis zur Revolution 1848/49) Reinalter, Helmut | pdficon
[111]-123 Osnova moravského zemského zřízení z revolučního roku 1848 Janák, Jan | pdficon
[125]-137 Podíl Masaryka na utváření politických poměrů na Moravě v letech 1890-1914 Malíř, Jiří | pdficon
[139]-145 Z protektorátu Čechy a Morava do Auschwitz II-Birkenau: hromadný transport Romů 7.5.1943 Nečas, Ctibor | pdficon
[147]-152 Vzestup quebeckého neonacionalismu (1960-1967): ideologické a politické aspekty Strmiska, Maxmilián | pdficon

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet