Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Múzy v exilu : kulturní a umělecké aktivity čs. exulantů v Londýně v předvečer a v průběhu druhé světové války, 1939-1945 : kulturní politika, "pódiové" programy, koncerty, literární a recitační pořady, taneční vystoupení, divadelní představení, rozhlasová pásma a hry, filmová tvorba, časopisecká a ediční činnost, ideové diskuze

Autor: Srba, Bořivoj
Vydání: Vyd. 1.
Místo vydání: Brno
Nakladatel: Masarykova univerzita
Rok vydání: 2003
Rozsah: 888 s., [24] s. obr. příl. :
Edice: Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica, 1211-3034; 344
ISBN: 8021031344
Odkaz do knihovního katalogu MU: 000139670
Více...

Obsah:

[5]-[6] [Ediční poznámka] Srba, Bořivoj | pdficon
7-10 [Předmluva] Srba, Bořivoj | pdficon
[11]-28 Úvod Srba, Bořivoj | pdficon
[29]-212 První kapitola Do exilu Srba, Bořivoj | pdficon
[213]-302 Druhá kapitola Po vypuknutí války Srba, Bořivoj | pdficon
[303]-442 Třetí kapitola Za bitvy o Británii Srba, Bořivoj | pdficon
[443]-636 Čtvrtá kapitola Help Russia! Srba, Bořivoj | pdficon
[637]-684 Pátá kapitola Chvíle tísně Srba, Bořivoj | pdficon
[685]-762 Šestá kapitola V protiútoku Srba, Bořivoj | pdficon
[763]-782 Sedmá kapitola Na cestě k vítězství Srba, Bořivoj | pdficon
[783]-812 Osmá kapitola Domů! (Domů?) Srba, Bořivoj | pdficon
[813]-838 Závěr Srba, Bořivoj | pdficon
839-849 Prameny a literatura Srba, Bořivoj | pdficon
850-853 Legenda k obrazové části Srba, Bořivoj | pdficon
854-858 Muses in exile Srba, Bořivoj | pdficon
859-877 Osobní rejstřík Srba, Bořivoj | pdficon
Obrazová příloha Srba, Bořivoj | pdficon

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet