Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Múzy v exilu : kulturní a umělecké aktivity čs. exulantů v Londýně v předvečer a v průběhu druhé světové války, 1939-1945 : kulturní politika, "pódiové" programy, koncerty, literární a recitační pořady, taneční vystoupení, divadelní představení, rozhlasová pásma a hry, filmová tvorba, časopisecká a ediční činnost, ideové diskuze

Author: Srba, Bořivoj
Edition: Vyd. 1.
Place of publication: Brno
Publisher: Masarykova univerzita
Publication year: 2003
Extent: 888 s., [24] s. obr. příl. :
Series: Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica, 1211-3034; 344
ISBN: 8021031344
Link to MU library catalogue: 000139670
Show more...

Table of contents:

[5]-[6] [Ediční poznámka] Srba, Bořivoj | pdficon
7-10 [Předmluva] Srba, Bořivoj | pdficon
[11]-28 Úvod Srba, Bořivoj | pdficon
[29]-212 První kapitola Do exilu Srba, Bořivoj | pdficon
[213]-302 Druhá kapitola Po vypuknutí války Srba, Bořivoj | pdficon
[303]-442 Třetí kapitola Za bitvy o Británii Srba, Bořivoj | pdficon
[443]-636 Čtvrtá kapitola Help Russia! Srba, Bořivoj | pdficon
[637]-684 Pátá kapitola Chvíle tísně Srba, Bořivoj | pdficon
[685]-762 Šestá kapitola V protiútoku Srba, Bořivoj | pdficon
[763]-782 Sedmá kapitola Na cestě k vítězství Srba, Bořivoj | pdficon
[783]-812 Osmá kapitola Domů! (Domů?) Srba, Bořivoj | pdficon
[813]-838 Závěr Srba, Bořivoj | pdficon
839-849 Prameny a literatura Srba, Bořivoj | pdficon
850-853 Legenda k obrazové části Srba, Bořivoj | pdficon
854-858 Muses in exile Srba, Bořivoj | pdficon
859-877 Osobní rejstřík Srba, Bořivoj | pdficon
Obrazová příloha Srba, Bořivoj | pdficon

Search


Advanced Search

Browse