Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Opera Slavica

ISSN: 1211-7676 (print)
ISSN: 2336-4459 (online)
Variant title: Slavistické rozhledy
Variant title: Opera Slavica = Slavistické rozhledy : literárněvědný sešit : jazykovědný sešit
Publisher: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Published: 1991-present
Description: Opera Slavica (Slavistické rozhledy), ISSN 1211-7676, je odborný slavistický filologický časopis. Publikuje stati, materiály, recenze a zprávy z oblasti jazykovědné a literárněvědné slavistiky. Časopis je vydáván od r. 1991. Vycházejí čtyři čísla dvakrát ročně (dva sešity v jednom svazku). Lichá čísla jsou věnována problematice literárněvědné, sudá – jazykovědné.

Volumes, Issues

2021 (Volume 31) 1 2 3 4
2020 (Volume 30) 1 2 3 4
2019 (Volume 29) 1 2 3 4
2018 (Volume 28) 1 2 3 4
2017 (Volume 27) 1 2 3 4
2016 (Volume 26) 1 2 3 4
2015 (Volume 25) 1 2 3 4
2014 (Volume 24) 1 2 3 4
2013 (Volume 23) 1 2 3 4
2012 (Volume 22) 1 2 3 4 Supplementum
2011 (Volume 21) 1 2 3 4
2010 (Volume 20) 1 2 3 4
2009 (Volume 19) 1 2 3 4
2008 (Volume 18) 1 2 3 4
2007 (Volume 17) 1 2 3 4
2006 (Volume 16) 1 2 3 4
2005 (Volume 15) 1 2 3 4
2004 (Volume 14) 1 2 3 4
2003 (Volume 13) 1 2 3 4
2002 (Volume 12) 1 2 3 4
2001 (Volume 11) 1 2 3 4
2000 (Volume 10) 1 2 3 4
1999 (Volume 9) 1 2 3 4
1998 (Volume 8) 1 2 3 4
1997 (Volume 7) 1 2 3 4
1996 (Volume 6) 1 2 3 4
1995 (Volume 5) 1 2 3 4
1994 (Volume 4) 1 2 3 4
1993 (Volume 3) 1 2 3 4
1992 (Volume 2) 1 2 3 4
1991 (Volume 1) 1 2

Search


Advanced Search

Browse