Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Opera Slavica

ISSN: 1211-7676 (print)
ISSN: 2336-4459 (online)
Variantní název: Slavistické rozhledy
Variantní název: Opera Slavica = Slavistické rozhledy : literárněvědný sešit : jazykovědný sešit
Vydavatel: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vydáváno: 1991-dosud
Popis: Opera Slavica (Slavistické rozhledy), ISSN 1211-7676, je odborný slavistický filologický časopis. Publikuje stati, materiály, recenze a zprávy z oblasti jazykovědné a literárněvědné slavistiky. Časopis je vydáván od r. 1991. Vycházejí čtyři čísla dvakrát ročně (dva sešity v jednom svazku). Lichá čísla jsou věnována problematice literárněvědné, sudá – jazykovědné.

Ročníky, čísla

2021 (Ročník 31) 1 2 3 4
2020 (Ročník 30) 1 2 3 4
2019 (Ročník 29) 1 2 3 4
2018 (Ročník 28) 1 2 3 4
2017 (Ročník 27) 1 2 3 4
2016 (Ročník 26) 1 2 3 4
2015 (Ročník 25) 1 2 3 4
2014 (Ročník 24) 1 2 3 4
2013 (Ročník 23) 1 2 3 4
2012 (Ročník 22) 1 2 3 4 Supplementum
2011 (Ročník 21) 1 2 3 4
2010 (Ročník 20) 1 2 3 4
2009 (Ročník 19) 1 2 3 4
2008 (Ročník 18) 1 2 3 4
2007 (Ročník 17) 1 2 3 4
2006 (Ročník 16) 1 2 3 4
2005 (Ročník 15) 1 2 3 4
2004 (Ročník 14) 1 2 3 4
2003 (Ročník 13) 1 2 3 4
2002 (Ročník 12) 1 2 3 4
2001 (Ročník 11) 1 2 3 4
2000 (Ročník 10) 1 2 3 4
1999 (Ročník 9) 1 2 3 4
1998 (Ročník 8) 1 2 3 4
1997 (Ročník 7) 1 2 3 4
1996 (Ročník 6) 1 2 3 4
1995 (Ročník 5) 1 2 3 4
1994 (Ročník 4) 1 2 3 4
1993 (Ročník 3) 1 2 3 4
1992 (Ročník 2) 1 2 3 4
1991 (Ročník 1) 1 2

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet