Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Opera Slavica
2008, vol. 18, iss. 2

Year: 2008
Publication year: 2008
ISSN: 1211-7676

Table of contents:

Články
1-16 Řečtina jako pramen lexikálních výpůjček neřeckého původu v staroslověnštině : (semitismy: hebraismy a arameismy) Večerka, Radoslav | pdficon
17-27 K vývinu grafiky a pravopisu v dejinách východoslovanských jazykov Kiseľová, Natália | pdficon
28-37 Slovanská lidová astronyma: principy nominace Ivašina, Natal'ja | pdficon
38-48 Kulturologické srovnání české a ruské frazeologie : (podle frazémů sémantického pole "bohatství") Jadlovský, Tomáš | pdficon
Rozhledy – materiály
49-55 Výskumy ruského slovakistu K.V. Lifanova na prelome 20.–21. storočia Kubišová, Hedviga | pdficon
Recenze
56-57 [Co všechno slovo znamená: sborník příspěvků věnovaných profesorce PhDr. Marii Čechové, DrSc.] Trösterová, Zdeňka | pdficon
58-59 [Русский язык в центре Европы 10] Trösterová, Zdeňka | pdficon
60-63 [Gazda, Jiří; Pospíšil, Ivo. Proměny jazyka a literatury v současných ruských textech] Kušnirenková, Irina | pdficon
63-64 Nová učebnice obchodní ruštiny na našem trhu Korostenski, Jiří | pdficon
65 Nezbytnost translatologických reflexí Lepilová, Květuše | pdficon

Search


Advanced Search

Browse