Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Opera Slavica
2010, vol. 20, iss. 4

Year: 2010
Publication year: 2010
ISSN: 1211-7676

Table of contents:

Články
1-10 Bezpředložkový lokál ve staré ruštině a jeho obdoby v antických jazycích Žaža, Stanislav | pdficon
11-23 Рифмы и средства их реализации в русских народных приметах о погоде Kupcevičova, Jelena | pdficon
24-33 Text jako model funkčně-sémantického pole (na materiálech překladů krásné literatury) Kholod, Ulyana | pdficon
Rozhledy – materiály
34-42 Almanach Zora a štúdium dejín spisovnej slovenčiny Lifanov, Konstantin | pdficon
43-50 Běžné (jiho)slovanské paradoxy Bogoczová, Irena | pdficon
Zprávy
51-53 V Оломоуцький симпозіум україністів Середньої i Східної Європи Anderš, Josef | pdficon
54-55 Pracovní setkání věnované bulharistice ve středoevropském kontextu na FF MU Krejčová, Elena | pdficon
Recenze
56-58 [Žaža, Stanislav. Latina a řečtina v slovní zásobě, gramatice a terminologii slovanských jazyků] Trösterová, Zdeňka | pdficon
59-61 [Šima, Pavel. Hanigovské evanjelium] Brandner, Aleš | pdficon
61-62 Dva příspěvky k otázkám tlumočení Kholod, Ulyana | pdficon

Search


Advanced Search

Browse