Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Opera Slavica
2009, vol. 19, iss. 4

Year: 2009
Publication year: 2009
ISSN: 1211-7676

Table of contents:

Články
1-9 Mezijazyková interference ve zvukovém plánu češtiny a polštiny Muryc, Jiří | pdficon
10-18 K otázce překladu frazémů bez slovníkových ekvivalentů (na příkladu češtiny a ruštiny) Jadlovský, Tomáš | pdficon
19-27 Русские лексемы как фрагменты языковой картины России в Словакии Sipko, Jozef | pdficon
28-37 Projevy izolační slovotvorby v ruské archeologické terminologii ve srovnání s českou Oplatek, Stanislav | pdficon
Rozhledy
38-44 Нови изданијa од областа на македонистиката Makarijoska, Liljana | pdficon
Zprávy – kronika
45-46 Letní škola lingvistiky v Dačicích 2009 Oplatek, Stanislav | pdficon
47-48 Václav Štěpánek jubilující Krejčí, Pavel | pdficon
Recenze
49-50 Dědictví otců zachovej nám, pane : nad časopisem Konštantínove listy Pospíšil, Ivo | pdficon
51-52 Dvě publikace z dílny Slavistického ústavu Jána Stanislava Pospíšil, Ivo | pdficon
53-55 Na pomezí jazyka, literatury a kultury Pospíšil, Ivo | pdficon
55-58 [Трубинский, В.И. Русская диалектология: говорит бабушка Марфа, а мы комментируем: учебное пособие] Brandner, Aleš | pdficon
58-59 [Frazeologické štúdie V: Princípy lingvistickej analýzy vo frazeológii] Krejčí, Pavel | pdficon
60-61 [Myronova, Halyna; Gazdošova, Oksana. Česko-ukrajinský právnický slovník] Kalina, Petr Ch. | pdficon

Search


Advanced Search

Browse