Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Opera Slavica
2010, vol. 20, iss. 1

Year: 2010
Publication year: 2010
ISSN: 1211-7676

Table of contents:

Články
1-6 Medzi poetikou a estetikou ruskej a slovenskej prózy (o funkcii literárnej estetiky) Žemberová, Viera | pdficon
7-15 Грани интермедиальности в лирике Б. Ахмадулиной (1950-е - 1980-е гг.) Zacharijeva, Irina | pdficon
16-22 Anton Pavlovič Čechov jako strážce hodnot Dohnal, Josef | pdficon
Rozhledy – materiály
23-27 Literárnovedná slovakistika, sondy a dotyky Žemberová, Viera | pdficon
Zprávy
28-29 Druhý kongres českých slavistů v Hradci Králové Pospíšil, Ivo | pdficon
29-32 Mezinárodní vědecká konference k jubileu A.P. Čechova Richterek, Oldřich | pdficon
32-33 Slavistika jako základní i aplikovaný výzkum Pospíšil, Ivo | pdficon
33-34 Doc. Irina Makarovna Poročkinová, CSc. : (k významnému životnímu jubileu petrohradské bohemistky) Lepilová, Květuše; Richterek, Oldřich | pdficon
35-37 Zemřel Ludvík Štěpán Pospíšil, Ivo | pdficon
Recenze
38-40 Kultúrny a literárny život Rusínov-Ukrajincov Žemberová, Viera | pdficon
40-42 Almanach Nitra jako zrcadlo vlivného proudu slovenské literatury, literární vědy a kritiky Pospíšil, Ivo | pdficon
42-45 Historické a estetické metamorfózy "erosu" a "erotiky" v epoše postmodernismu : poněkud opožděná recenze Mikulášek, Miroslav | pdficon
46-47 Spomienky z holokaustu v slovenskom a talianskom literárnom kontexte Gyorgy, Ladislav | pdficon
48-50 Slovanské jazyky - aspekty výzkumu Matyušová, Zdeňka | pdficon
50-51 Syntetické úvahy slovenského rusisty Pospíšil, Ivo | pdficon
51-54 Лирический субъект в русской романтической поэзии Richterek, Oldřich | pdficon
54-56 Literární teorie z Ukrajiny Pospíšil, Ivo | pdficon
56-58 Mezi izolacionismem a univerzalismem Pokorný, Milan | pdficon
58-59 [Ruská poezie 20. století: recepční, genologické a strukturně analytické pohledy: sborník studií. Red.: H. Ulbrechtová, M. Kusá] Dohnal, Josef | pdficon
59-61 Interpretácia ako konfesia Žemberová, Viera | pdficon
62-63 Poezie, kultura a civilizace Pospíšil, Ivo | pdficon

Search


Advanced Search

Browse