Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Opera Slavica
1995, vol. 5, iss. 1

Year: 1995
Publication year: 1995
ISSN: 1211-7676 (print)
ISSN: 2336-4459 (online)

Table of contents:

1-5 Perspektívy skúmania medziliterárneho procesu : (medziliterárny centrizmus) Ďurišin, Dionýz | pdficon
6-12 Poznámka o možnostech komunikace díla Osipa E. Mandelštama s dnešním čtenářem poezie Máslo, Stanislav | pdficon
13-18 Анна Ахматова и чешская культура Richterek, Oldřich | pdficon
19-23 Ruský model "odchodu od moci" Pospíšil, Ivo | pdficon
24-34 Opereta Witolda Gombrowicze Všetička, František | pdficon
35-41 К сатирическому образу русской деревни в прозе 60-70-х годов : (над романом В. Войновича о солдате Чонкине) Achová, Jana | pdficon
Materiály – zprávy – kronika
42-52 René Wellek a Karlova univerzita : (marginálie k dějinám české komparatistiky) Zelenka, Miloš | pdficon
52-55 O pražské ruské emigraci dvakrát v Hradci Králové : (k minisymposiu "Pražská ruská literatura" a přednášce "R. Jakobson a Čechy" na KRJL PdF VŠP v Hradci Králové) Achová, Jana | pdficon
56-57 Profesor PhDr. Miroslav Mikulášek, DrSc., pětašedesátiletý Dohnal, Josef | pdficon
Recenze
58-59 O metodu literární komparatistiky Mikulášek, Alexej | pdficon
59-61 [Svatoň, V. Epické zdroje románu] Kšicová, Danuše | pdficon

Search


Advanced Search

Browse