Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Opera Slavica
1995, vol. 5, iss. 2

Year: 1995
Publication year: 1995
ISSN: 1211-7676 (print)
ISSN: 2336-4459 (online)

Table of contents:

[1] Poznámka k obsahu tohoto čísla | pdficon
2-6 Jazykovědná rusistika na brněnské filozofické fakultě : (ohlédnutí za pětasedmdesátiletou historií a další perspektivy oboru) Brandner, Aleš | pdficon
7-11 Projekt praktické syntaxe ruštiny Zimek, Rudolf | pdficon
12-17 К возможности сопоставления тенденций развития языковой нормы в современном чешском и русском литературных языках Trösterová, Zdeňka | pdficon
18-21 Сопоставительный анализ лексики Chlupáčová, Kamila | pdficon
22-26 К сравнению лингвокультурологического пространства в чешском и руском языках Timofejev, Jevgenij | pdficon
27-32 Паремийный фонд национального языка как культурологический источник для сопоставительной лингвистики Myronova, Halyna; Juříčková, Taťána | pdficon
33-37 K výzvové modalitě vyjádřené infinitivem v ruštině a v češtině Flídrová, Helena | pdficon
38-43 K pojetí elipsy a příbuzných jevů v ruštině a češtině Vychodilová, Zdeňka | pdficon
44-47 K otázce vývoje pravopisu substantiv na -изм v ruštině a -ismus/-izmus v češtině Jiráček, Jiří | pdficon
48-51 K vydělování odlišností ve využití jazykových prostředků pro strukturaci ruského a českého dialogu (pomocí analýzy diskursu) Rejmánková, Ludmila | pdficon
52-55 Некоторые особенности русского и чешского диалога Lízalová, Ljubov | pdficon
56-58 К вопросу применения ЭВМ в сопоставительном обучении русскому языку Šperlová, Miroslava | pdficon
59-62 К вопросу интерференции в устной речи Doleželová, Eva | pdficon

Search


Advanced Search

Browse