Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Opera Slavica
2011, vol. 21, iss. 4

Year: 2011
Publication year: 2011
ISSN: 1211-7676

Table of contents:

Články
1-10 Сложноподчиненные предложения с придаточными стремления и цели в языках античности и в древнерусском языке Žaža, Stanislav | pdficon
11-21 Markery srovnávací frazeologie : kognitivnost (na materiálu české, německé, anglické, ukrajinské a ruské srovnávací frazeologie) Korostenski, Jiří; Myzyn, Konstantyn Ìvanovyč | pdficon
22-35 Leksemski in skladenjski vpliv na vidskost Žele, Andreja | pdficon
Rozhledy – materiály
36-43 Některé vybrané vývojové tendence v současné polštině Dobrotová, Ivana | pdficon
44-47 Substantiva n-kmenové deklinace z pohledu diachronního i synchronního, neboli, Pár poznámek na okraj práce : Šimandl, J.: Dnešní skloňování substantiv typů kámen, břímě ... Bogoczová, Irena | pdficon
Zprávy – kronika
48-49 Nedožité devadesáté narozeniny profesora Romana Mrázka Brandner, Aleš | pdficon
49-51 PhDr. Jana Ruferová, Ph.D., jubilující Richterek, Oldřich | pdficon
Recenze
52-56 Evropa etnik, jazyků, mikrojazyků, dialektů Bartoň, Josef | pdficon
57-59 [Vobořil, L. Ruská anekdota – žánr, jazyk, text] Flídrová, Helena | pdficon
59-61 [Rajnochová, N. Domluvíte se rusky?] Gregor, Jan | pdficon
61-63 [Бурмистрович, О.Ю. Бурмистрович Юрий Яковлевич: к 40-летию научно-педагогической деятельности: библиографический указатель] Brandner, Aleš | pdficon
63-66 [Успенский, Б.А. Часть и целое в русской грамматике] Brandner, Aleš | pdficon
66-69 [Калугин, В.В. Язык и письменность Древней Руси] Brandner, Aleš | pdficon

Search


Advanced Search

Browse