Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Opera Slavica
1995, vol. 5, iss. 3

Year: 1995
Publication year: 1995
ISSN: 1211-7676 (print)
ISSN: 2336-4459 (online)

Table of contents:

1-5 "Человек эстетический" как литературный герой и сущность человека объективного мира Mikluš, Michal | pdficon
6-12 Интеркультура и национальная идентичность Šablovskaja, Irina Vikent'jevna | pdficon
13-23 Автоэкзекуция Э. Стрихи и экзекуция К. Буревия как конец украинского лудизма Simonek, Stefan | pdficon
24-29 Чем же интересна русская литература для мирового читателя сегодня? Zahrádka, Miroslav | pdficon
30-36 Литература и мораль : ("Бен-Товит" Л. Андреева и несколько вопросов, касающихся настоящего времени) Dohnal, Josef | pdficon
Materiály – zprávy – kronika
37-42 Komparatistické impulsy Karla Krejčího : (vědecká osobnost prizmatem archivních materiálů) Zelenka, Miloš | pdficon
42-47 Karel Krejčí - učitel, kolega, inspirátor Hloušková, Jasna | pdficon
47-49 Dílo - a co je za ním : (rozhovor s prof. Janem Trzynadlowským) Pospíšil, Ivo | pdficon
50-52 Leoš Janáček a ruská literatura, hudba a kultura Lepilová, Květuše | pdficon
52-55 Таинственный мир природы : (к 100-летию со дня рождения В. Бианки) Matyušová, Zdeňka | pdficon
55-56 Malá jubilejní recenze Kšicová, Danuše | pdficon
Recenze
57-58 Stati o ruské literatuře Zahrádka, Miroslav | pdficon
58-59 Nové práce Zdeňka Mathausera Pospíšil, Ivo | pdficon
59-61 Jedna historická křižovatka Ruska Pospíšil, Ivo | pdficon
61-63 [Česko-polské rozhovory] Matysková, Zofia | pdficon
63-64 Pokus o literárnovedné dejiny literatúry Máčay, Tibor | pdficon

Search


Advanced Search

Browse