Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Opera Slavica
2000, vol. 10, iss. 4

Year: 2000
Publication year: 2000
ISSN: 1211-7676

Table of contents:

1-16 Language affinity in central Europe - some thoughts on the interrelations of German, Czech, Slovak and Magyar Newerkla, Stefan Michael | pdficon
17-28 Сучасная беларуская мова і яе гістарычныя вытокі Janovič, Jelena Ivanovna | pdficon
29-37 Интернационализационные тенденции в развитии словарного состава современных западнославянских языков Gazda, Jiří | pdficon
38-44 K počátkům ruské vědecké terminologie Hrdlička, Milan | pdficon
Zprávy – kronika
45 Křižovatky kultury : Střední Evropa z pohledu lingvistiky a literární vědy Pospíšil, Ivo | pdficon
46-47 Актуальные проблемы обучения русскому языку - IV Brandner, Aleš | pdficon
48-49 Z katovické konference o východoslovanských jazycích Kesner, Jindřich | pdficon
50-51 Dvakrát z olomoucké rusistiky Flídrová, Helena | pdficon
51-52 Odešel prof. PhDr. Rudolf Zimek, DrSc. Vychodilová, Zdeňka | pdficon
Recenze
53-54 [Stamatoski, Trajko. Kontinuitetot na makedonskiot literaturen jazik] Dorovský, Ivan | pdficon
55-57 [Balowski, Mieczysław. Slowiańskie paralele : Jiří Orten a Krzysztof Kamil Baczyński] Krčmová, Marie | pdficon
57-59 [Heiser, F. Nominácia v odbornej lexike] Mikluš, Michal | pdficon
59-61 [Славянская филология VIII] Brandner, Aleš | pdficon
62-63 [Анямене [i.e. Аняменне] : З хронікі знішчення беларускай мовы] Brandner, Aleš | pdficon
64-65 [Зубов, М.І.; Кочіш, М. Навчальні тексти і діалоги з української мови для початківців] Myronova, Halyna | pdficon
65-67 [Rossica olomucensia XXXVII (za rok 1998) : Ročenka katedry slavistiky na Filozofické fakultě Univerzity Palackého] Dohnal, Josef; Gazda, Jiří | pdficon

Search


Advanced Search

Browse