Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Opera Slavica
1996, vol. 6, iss. 1

Year: 1996
Publication year: 1996
ISSN: 1211-7676 (print)
ISSN: 2336-4459 (online)

Table of contents:

1-7 История и художественная литература : (социокультурная интерпретация) Antonjak, Andrej | pdficon
8-14 Кафка и Достоевский : (сопоставление романов "Процесс" и "Преступление и наказание") Václavík, Antonín | pdficon
[15]-23 Автоинтертекстуальные соотношения в лирике Бориса Пастернака Ibler, Reinhard | pdficon
24-30 Поэтическая система Анны Ахматовой Zacharijeva, Irina | pdficon
31-35 Символистичната поезия на гърция и славянския юг и идеята за регионална литература Ivanova, Albena | pdficon
36-40 O (ne)uměleckém překladu (ne)uměleckého textu Hrdlička, Milan | pdficon
Materiály – zprávy – kronika
41-44 Za René Wellkem (22.8.1903-10.11.1995) Zelenka, Miloš | pdficon
44-47 Historické setkání českých a ruských historiků a archivářů Okůnek, Zdeněk | pdficon
47-48 Zpráva o mezinárodní konferenci v Bělehradě "Jesenin dnes" Zahrádka, Miroslav | pdficon
48-50 Originální bachtinologický časopis Pospíšil, Ivo | pdficon
51-52 Dr. Jana Jelínková slaví jubileum Dohnal, Josef | pdficon
Recenze
53-54 Монография о русской литературе 20-50 гг. XX века Zahrádka, Miroslav | pdficon
54-56 Balkanologie: kontinuita a inovace Pospíšil, Ivo | pdficon
56-57 Pozoruhodná antologie ruské poezie Kšicová, Danuše | pdficon
58-59 Cesty a cestování ve filologickém pohledu Richterek, Oldřich | pdficon
59-60 Pospíšilův fenomén šílenství Dorovský, Ivan | pdficon
60-62 Prvá lastovička ako zvestovateľka jari v slovenskej rusistike Makara, Sergej | pdficon
62-63 Edice slovenského mesianismu Mikušťáková, Anna | pdficon
63-65 [Káša, P. Rusnák, J. Dve štúdie o Pavlovi Jozefovi Šafárikovi] Mikulášek, Alexej | pdficon

Search


Advanced Search

Browse