Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Opera Slavica
1992, roč. 2, č. 2

Rok: 1992
Rok vydání: 1992
ISSN: 1211-7676 (print)
ISSN: 2336-4459 (online)

Obsah:

1 Slovo úvodem | pdficon
2-4 K osobnosti a dílu Romana Mrázka : (úvodní slovo) Žaža, Stanislav | pdficon
5-8 Lingvista a ruská literatura Pospíšil, Ivo | pdficon
9-11 Profesor Roman Mrázek a historická fonologie Šaur, Vladimír | pdficon
12-14 Заметки по русской диалектной лексике Havlová, Eva | pdficon
15-18 Tři jihoslovanské vlivy v historickém vývoji spisovné ruštiny Brandner, Aleš | pdficon
19-21 Межпредметные связи в курсе истории языка Opělová-Károlyová, Mária | pdficon
22-23 Из опыта преподавания истории русского языка на педагогическом факультете им. Масарика Urbanová, Blažena | pdficon
24-27 О балканских славянских микроязыках Dorovský, Ivan | pdficon
28-30 K diferenční charakteristice syntaxe ruštiny a ukrajinštiny Zatovkaňuk, Mikuláš | pdficon
31-34 Poznámky k vyjadřování nutnosti : (z diachronního a synchronního hlediska) Zbranková, Jana | pdficon
35-38 K styčné oblasti mezi rozkazovacími a přacími větami Flídrová, Helena | pdficon
39-42 K sémanticko-syntaktickému typu сегодня прекрасная погода Paňko, Juraj | pdficon
43-46 Особенности синтаксиса русских медицинских сообщений Pavlíková, Ludmila | pdficon
47-48 [Vzpomínka na Romana Mrázka] Urbanová, Blažena | pdficon
Recenze
49-52 [Aslanoff, S. Manuel typographique du russiste] Žaža, Stanislav | pdficon
52-54 [Словарь говора деревни Акчим Красновишерского района Пермской области: (акчимский словарь)] Trösterová, Zdeňka | pdficon
54-56 [Ковалев, Г.Ф. Этнонимия славянских языков: номинация и словообразование] Opělová-Károlyová, Mária | pdficon
56-58 [Иванов, В.В.; Потиха, З.А. Исторический комментарий к занятиям по русскому языку в средней школе: пособие для учителя] Brandner, Aleš | pdficon

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet