Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Opera Slavica
1997, vol. 7, iss. 3

Year: 1997
Publication year: 1997
ISSN: 1211-7676

Table of contents:

1-9 Взаимодействие между автором и читателем через дейксис поэтического текста Vardanjan, Oleg A. | pdficon
10-18 Смыслообразующая роль принципа циклизации на примере книги стихов "Камень" О.Э. Мандельштама Protassov, Steffi | pdficon
19-26 Tradycje brneńskiej slawistyki : Bohuslav Horák : edytor Islandii Daniela Vettera Rott, Dariusz | pdficon
27-40 Slovani v slovenski zgodovinski povesti Hladnik, Miran | pdficon
Materiály – zprávy – kronika
41-43 Волшебная тайна Антония Погорельского Matyušová, Zdeňka | pdficon
44-46 Vrchlický a Konopnicka Všetička, František | pdficon
46-48 Pracovní seminář o životě a díle Dionýza Ďurišina Zelenka, Miloš | pdficon
48-49 (Ne) Prerušené [i.e. (Ne)prerušené] stretnutie : za prof. Jurajom Kopaničákom) Makara, Sergej | pdficon
50-53 Obnovit normální komunikaci mezi Slovany : rozhovor s Jiřím Poláčkem Pospíšil, Ivo | pdficon
Recenze
54-55 Literatura jako duchovní proces Pospíšil, Ivo | pdficon
56-57 [Pavlík, Jaroslav Vincenc. František Ladislav Čelakovský: Toman a lesní panna: se zvláštním zřetelem k slovanské lidové slovesnosti, slovanskému bájesloví, zvykům, obyčejům a pověrám] Měšťan, Antonín | pdficon
57-59 Ďurišinův projekt a jeho mezinárodní kontext Pospíšil, Ivo; Zelenka, Miloš | pdficon
59-60 Avantgarda - pojem, tendence, osobnosti Pokorný, Milan | pdficon
60-62 [Kontext. Překlad. Hranice. Studie z komparatistiky] Dohnal, Josef | pdficon
63-64 [Postmodernizm w literatuze [i.e. literaturze] i kulturze krajów Europy Środkowo-Wschodniej] Měšťan, Antonín | pdficon
64-66 Cesty slovenské teorie překladu Mikulášek, Alexej | pdficon
67-68 P.J. Šafařík a slavistika Pospíšil, Ivo | pdficon
69-70 Symbolizmus ako princíp videnia sveta Kovačičová, Oľga | pdficon
71-72 [Карасев, Л.В. Философия смеха] Simanovová, Andrea | pdficon
72-73 Pro modravý odstín balkánské oblohy Pelikán, Jarmil | pdficon

Search


Advanced Search

Browse