Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Opera Slavica
1995, vol. 5, iss. 4

Year: 1995
Publication year: 1995
ISSN: 1211-7676 (print)
ISSN: 2336-4459 (online)

Table of contents:

1-16 Грамоты 17-го века как база изучения синтаксиса разговорного языка накануне создания русского литературного языка нового типа Moser, Michael | pdficon
17-24 Стилистическое использование этикетных формул в рассказах М. Зощенко Michal'čuk, Tamara Grigor'jevna | pdficon
25-29 Чесько-українські "підступні друзі перекладача" як проблема лінгводидактики Palamarčuk, Ol'ha Leonìdìvna | pdficon
30-33 Коммуникативная направленность и просодическая организация деловой речи (методический аспект) Pljušč, Nadìja Prokopìvna | pdficon
34-38 K jednomu příkladu analytičnosti v ruštině a češtině Ruferová, Jana | pdficon
39-42 Названия липы в русском языке Janyšková, Ilona | pdficon
43-47 Сопоставительное изучение русского и чешского языков на занятиях по русскому языку Rykovská, Milena; Svobodová, Jana | pdficon
48-50 K problematice pozitivního a negativního transferu při vyučování ruskému jazyku Krystýnková, Jarmila | pdficon
51-54 Co ukazuje konfrontace některých ruských a českých termínů ve stručném vícejazyčném lékařském slovníku Pavlíková, Ludmila | pdficon
Zprávy – recenze
55-57 Aktuální problémy slavistiky a perspektivy jejího vývoje Brandner, Aleš | pdficon
57-59 [Из истории русских слов: словарь-пособие] Trösterová, Zdeňka | pdficon
59-60 [Мова ділових паперів: навчальний посібник] Myronova, Halyna | pdficon
61 [Dolgan, M. Sestrinski jeziki: doživljanje slovanskih jezikov] Máčay, Tibor | pdficon
62-63 Teorija i praktika obučenija slavjanskim jazykam Pastyřík, Svatopluk | pdficon

Search


Advanced Search

Browse