Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Opera Slavica
1998, vol. 8, iss. 2

Year: 1998
Publication year: 1998
ISSN: 1211-7676

Table of contents:

1-13 Почему, как и когда древнерусские палатализованные согласные изменились в палатальные? Burmistrovič, Jurij Jakovlevič | pdficon
14-20 Ruský imperativ s lexikálním významem a jeho české ekvivalenty Flídrová, Helena | pdficon
21-29 Українська литературна мова в стані оновлення Klymenko, Nìna Fedorìvna | pdficon
Rozhledy – zprávy – kronika
30-41 Древнерусская лексикография : теория и практика Baranov, Viktor Arkad'jevič | pdficon
41-44 Mezinárodní rusistická konference Brandner, Aleš; Purm, Radko; Zimek, Rudolf | pdficon
45-47 V. mezinárodní konference o komerční ruštině v Ostravě Gazda, Jiří | pdficon
47-48 Seminář o problematice vyučování ruskému jazyku Brandner, Aleš | pdficon
49-50 Radoslav Večerka sedmdesátiletý Skalka, Boris | pdficon
51 Za prof. Bronislawou Konopielko, Dr. hab. Vavrečka, Mojmír | pdficon
Recenze
52-53 [Гехтляр, С.Я. Русский инфинитив: категориальная характеристика, функционирование] Balcar, Milan; Kout, Josef | pdficon
54-56 [Библия и возрождение духовной культуры русского и других славянских народов] Trösterová, Zdeňka | pdficon
57-60 [Трубачева, О.Н. В поисках единства] Brandner, Aleš | pdficon
60-63 [Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského: philologica XLII] Rudincová, Blažena | pdficon
63-65 [Korostenski, J.; Matyušová, Z.; Rykovská, M.; Šedivá, E.; Vágnerová, M. Русско-чешский словарь для деловй сферы] Nikiforova, Svetlana | pdficon
65-69 Studia Slavica : nový sborník českých a polských slavistů Bogoczová, Irena | pdficon
69-71 [Рылов, А.С. Футбольная терминология: словарь-справочник] Svobodová, Jiřina | pdficon
71-72 [Grochowski, M. Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów] Měšťan, Antonín | pdficon

Search


Advanced Search

Browse