Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Opera Slavica
1994, vol. 4, iss. 3

Year: 1994
Publication year: 1994
ISSN: 1211-7676 (print)
ISSN: 2336-4459 (online)

Table of contents:

1-10 Über Struktur und "strukturales Denken" Svatoň, Vladimír | pdficon
11-21 Русская литература в эссеистике Томаса Манна : (литературоведческий комментарий к эссе "Слово о Чехове") Woźniak, Wiesława | pdficon
22-26 Apoštol Ondřej a Rusko Trösterová, Zdeňka | pdficon
27-39 Powieść historyczna a postmodernizm Bakula, Boguslaw | pdficon
Kronika
40-45 Člověk neumlčitelné invence : (k nedožitým sedmdesátinám prof. PhDr. Miroslava Drozdy, DrSc.) Kostřica, Vladimír | pdficon
45-49 Stratég literatury, aneb, Quo vadis, rusistiko? : (na okraj životního jubilea prof. M. Drozdy) Pospíšil, Ivo | pdficon
49-51 Světový balkanologický kongres Dorovský, Ivan | pdficon
Recenze
52-53 Na margo práce Ivana Dorovského "Balkánské meziliterární společenství" Ďurišin, Dionýz | pdficon
54-55 Dialog na hranicích literární vědy Mikulášek, Alexej | pdficon
56 Kultura a společnost Dorovský, Ivan | pdficon
57-59 Ďurišinův projekt a jeho meziliterární kontext Pospíšil, Ivo; Zelenka, Miloš | pdficon
59 Sborník o stříbrném věku Zahrádka, Miroslav | pdficon
60-61 Nápaditá komparace Pospíšil, Ivo | pdficon

Search


Advanced Search

Browse