Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Opera Slavica
2012, vol. 22, iss. 3

Year: 2012
Publication year: 2012
ISSN: 1211-7676

Table of contents:

Články
1-10 Poutnické cesty do svaté země. Svědectví ruských a českých autorů Kšicová, Danuše | pdficon
11-33 Проблема взаимодействия вербального и визуального в творчестве символистов: Александр Блок и фра Филиппо Липпи Kuznecova, Ol'ga | pdficon
Rozhledy – materiály
34-47 Slavistické zájmy J.E. Purkyně a Lužičtí Srbové (na příkladu jeho kontaktů se Spolkem pro lužické dějiny a jazyk) Šaur, Josef | pdficon
Zprávy – kronika
48 Mezinárodní asociace slavistů a porada v Brně: metodologie a metodika, nové přístupy Pospíšil, Ivo | pdficon
49-50 Vylousknuto z času Všetička, František | pdficon
50 Životní jubileum literární vědkyně Pospíšil, Ivo | pdficon
51-52 Za Jánom Lenčom Žemberová, Viera | pdficon
52-53 Za Cyrilom Krausom Žemberová, Viera | pdficon
Recenze
54-55 Rozumění jazykům literatury a jejich modalitě Pospíšil, Ivo | pdficon
55-59 Magnetické polia srbskej avantgardy Mikušiak, Igor | pdficon
59-60 [O interpretácii umeleckého textu 26 : transformácia detského aspektu a recepčná prax] Lepilová, Květuše | pdficon
61-64 O poetice mystična tradičně i inovativně: móda – moderna – postmoderna Pospíšil, Ivo | pdficon
65-66 Hrst polských slavistických sborníků : kontinuita/diskontinuita, aneb, Konjunkturalita/vzdor Pospíšil, Ivo | pdficon

Search


Advanced Search

Browse