Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Opera Slavica
2014, vol. 24, iss. 2

Issue title: Jazykovědný sešit
Year: 2014
Publication year: 2014
ISSN: 1211-7676 (print)
ISSN: 2336-4459 (online)

Table of contents:

Články
1-8 Опыт лингвокогнитивного анализа ключевых концептов русского фольклора (на примере концепта "царевна") Pereslegina, Jelena Robertovna | pdficon
9-15 Культуроправова інформативність фольклору як предмет лінгвістичного дослідження Lavrynenko, Svìtlana Tomìvna | pdficon
16-28 До питання про відображення відношень людина : квітка в польській мовній картині світу : (зіставлення анкетних і лексикографічних відомостей) Ajdačyč-Nepop, Lìdìja | pdficon
29-37 Wyzwiska z komponentem "pies" w języku polskim Kolberová, Urszula | pdficon
Rozhledy – materiály
38-47 Breda Pogorelec a její přínos k teorii jazykové stylistiky ve Slovinsku Smolej, Mojca | pdficon
48-54 Family register documents in the Czech Republic and Ukraine : terminology of family register documents and translation problems Micháliková, Jitka | pdficon
Zprávy – kronika
55-57 K 85. narozeninám profesora Stanislava Žaži Gazda, Jiří | pdficon
58 Jubileum Evy Doleželové Krystýnková, Jarmila | pdficon
Recenze
59-62 Dvě nové práce o starých Slovanech Boček, Vít | pdficon
62-65 Dvě knihy o slangu Trösterová, Zdeňka | pdficon
65-67 [Kačala, Ján. Syntagmatický slovosled v slovenčine] Žaža, Stanislav | pdficon
68-69 [Žofková, Hana et al. Ruština ihned k použití: jazykový aktivátor] Vysloužilová, Eva | pdficon

Search


Advanced Search

Browse