Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Studia macedonica II

Contributor: Dorovský, Ivan (editor)
Edition: Vydání první
Place of publication: Brno
Publisher: Masarykova univerzita
Publication year: 2015
Extent: 229 stran
Series: Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 435
ISBN: 978-80-210-7959-5
DOI: 10.5817/CZ.MUNI.M210-7959-2015
Link to MU library catalogue: 006355549
Show more...
Rights access: open access

Table of contents:

7-10 O makedonistice zevrubně Dorovský, Ivan | pdficon
11-14 Makedonský fenomén a česká slavistika Pospíšil, Ivo | pdficon
15-16 Културен дијалог меѓу две пријателски земји Stoǰčeski, Paskal | pdficon
17-26 Balkanistika a makedonistika v díle Bohuslava Havránka Dorovský, Ivan | pdficon
27-38 Makedonci v díle Jurije Wićaze Derlatka, Tomasz | pdficon
39-45 Antonín Frinta a počátky pražské makedonistiky (1884–1979) Dorovský, Ivan | pdficon
46-72 Přínos literárního historika Zdeňka Urbana pražské makedonistice Černý, Marcel | pdficon
73-81 Примената на јазичните теории од Прашката школа во македонската лингвистика Pandev, Dimitar | pdficon
82-90 Životní a ekonomické strategie obyvatel horských regionů v Makedonii Machová, Barbora | pdficon
91-103 Makedonské regionální skupiny : problémy klasifikace, etnonym a kolektivních identit Bočková, Helena | pdficon
104-108 Makedonský temný vokál v lingvistickém diskurzu Dufková, Kristýna | pdficon
109-113 Чешката литература во Република Македонија Delova-Siljanova, Jasminka | pdficon
114-119 Франтишек Вацлав Мареш за местото на македонскиот јазик во словенското јазично семејство Crvenkovska, Emiliǰa | pdficon
120-126 Бохумил Храбал во Македонија Stoǰmenska-Elzeser, Sonja | pdficon
127-131 Уметничко-симбиотичката стратегија во творештвото на Владимир Мартиновски согледана преку преводите на чешки јазик Taneski, Zvonko | pdficon
132-141 Обредно-обичајната лексика на македонскиот јазик (во споредба со српскиот и бугарскиот јазик) Макаријоска, Лилјана | pdficon
142-151 Диптихот Доровски низ призмата на една машко-женска поетска енергија Moǰsova-Čepiševska, Vesna | pdficon
152-157 Staroslověnské názvy nemocí a jejich protějšky v makedonštině (v porovnání s češtinou) Janyšková, Ilona | pdficon
158-163 K vybraným lexikálním grécismům ve staroslověnštině a jejich rozšíření v slovanském areálu (s důrazem na makedonštinu a češtinu) Karlíková, Helena | pdficon
164-169 Расказите на Карел Чапек на македонски јазик Kapuševska-Drakulevska, Lidija | pdficon
170-179 Конверзиите автор – читател (едно можно читање на есеистиката на Милан Кундера) Ǵorǵieva Dimova, Mariǰa | pdficon
180-188 Патувањето и пишувањето во прозните дела на Петра Хулова Martinovski, Vladimir | pdficon
189-195 За наставата по македонски јазик како втор (немајчин или странски) во Република Македонија и надвор од неа Aleksova, Gordana | pdficon
196-200 Глаголскиот вид во негираните форми на императивот во македонскиот јазик и во чешкиот јазик Karanfilovski, Maksim | pdficon
201-206 Категоријата простор во фразеологијата (македонско-руско-чешки паралели) Mirčevska-Boševa, Biljana; Delova-Siljanova, Jasminka | pdficon
207-211 Предлогот в/во во македонскиот јазик со временско значење и чешко-руско-српски паралели Tasevska, Roza | pdficon
Apendix
212-215 Svědectví o tragické době Dorovský, Ivan | pdficon
216-220 Slabikář pro makedonské děti v Řecku Dorovský, Ivan | pdficon
221-225 Oсвојување на реалноста Dorovský, Ivan | pdficon
226-229 Македонистиката во Брно : (краток преглед) Dorovský, Ivan | pdficon

Search


Advanced Search

Browse