Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Opera Slavica
2017, vol. 27, iss. 2

Issue title: Jazykovědný sešit
Year: 2017
Publication year: 2017
ISSN: 1211-7676 (print)
ISSN: 2336-4459 (online)

Table of contents:

Články
5-17 Параллельный корпус InterCorp в переводной лексикографии Charciarek, Andrzej | pdficon
19-30 Sémantické pole mluvit s příznakem intenzity: problémy překladu Mrázková, Hana | pdficon
31-43 Neshodný přívlastek v ruštině a češtině a problematika jeho vymezení Slovák, Václav | pdficon
45-55 Словник Ізмаїла Срезневсього як джерело старослов'янських лексем вищих церковних статусів Chura, Anna; Чура, Анна; Čura, Anna | pdficon
Zprávy – kronika
57-58 Za PhDr. Ludmilou Rejmánkovou, CSc. (13.8.1923–7. 2.2017) Richterek, Oldřich | pdficon
Recenze
59-61 O čtyřjazyčném tematickém slovníku Krejčí, Pavel | pdficon
61-66 Mezinárodní kolektivní monografie na pomezí jazyka a literatury Trösterová, Zdeňka | pdficon
66-69 Sborník z brněnské rusistické konference (2015) Slovák, Václav | pdficon
71 Errata | pdficon

Search


Advanced Search

Browse