Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Opera Slavica
2018, roč. 28, č. 1

Název čísla: Literárněvědný sešit
Rok vydání: 2018
ISSN: 1211-7676 (print)
ISSN: 2336-4459 (online)

Obsah:

Články
5-15 Odraz kategorie prostoru a času jako základ formování autorského světa v díle V. Pelevina Svatá kniha vlkodlaka Abaganova, Asel Orazgalijevna; Dohnal, Josef | pdficon
17-28 Город в романе Ф. Сологуба "Мелкий бес" Krivonos, Vladislav Šajevič | pdficon
29-35 Funkcia empírie v prozaickom texte Žemberová, Viera | pdficon
37-47 Ф. Кафка и Л. Н. Толстой (по поводу "Воспоминания о дороге на Кальду") Šul'c, Sergej Anatol'jevič | pdficon
Rozhledy – materiály
49-59 По поводу исторических памятников : легендарные и сентиментальные сюжеты в "Письмах русского путещественника" Н. М. Карамзина Dukkon, Ágnes | pdficon
Zprávy – kronika
61-62 Medzinárodná vedecká konferencia Vymedzovanie špecifík modelu "ruského sveta" v ruskom jazyku, literatúre a kultúre Cintula, Igor | pdficon
Recenze
63-65 [Günther, Hans. Andrej Platonow: Leben, Werk, Wirkung] Simonek, Stefan | pdficon
65-70 Užitočné literárnohistorické kolokviá Žemberová, Viera | pdficon
70-71 L'oeuvre oubliée de Roman Jakobson Voisine-Jechová, Hana | pdficon
71-73 O slovinské poezii zevrubně Dorovský, Ivan | pdficon
73-78 Podněty díla Petra Bicilliho Pospíšil, Ivo | pdficon

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet