Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Opera Slavica
2019, vol. 29, iss. 1

Issue title: Literárněvědný sešit
Year: 2019
Publication year: 2019
ISSN: 1211-7676 (print)
ISSN: 2336-4459 (online)

Table of contents:

Články
5-13 Philosophical remarks of Nikolai Nikolev Drozdek, Adam | pdficon
15-24 К проблеме онтологии границы в "Раковом корпусе" А. И. Солженицына Krivonos, Vladislav Šajevič | pdficon
25-34 Konštantné hodnoty človečenstva v (slovenských) prózach Andreja Severíniho Šenkár, Patrik | pdficon
35-46 Cirkevné reálie v slovenských a českých prekladoch z ruskej literatúry 19. a 20. storočia Tellinger, Dušan | pdficon
Rozhledy – materiály
47-49 Komu roste les? Všetička, František | pdficon
Zprávy – kronika
51-52 Výzvy současnosti : nová témata české a slovenské literatury (2000–2017) Pospíšil, Ivo | pdficon
52-55 Za profesorem Vladimírem Svatoněm Richterek, Oldřich | pdficon
Recenze
57-59 Príspevok k analýze spirituálnej poézie Príhodová, Edita | pdficon
60-65 Vědecká i metodická monografie o současné ruské próze Pospíšil, Ivo | pdficon
65-72 Arizace optikou vědy a umění Mikulášek, Alexej | pdficon
73-76 Samarská kolektivní monografie o současném ruském i zahraničním dramatu Danielová, Anna | pdficon
76-79 Книга о метапоэтике Збигнева Херберта Šul'c, Sergej Anatol'jevič | pdficon
79-83 Puškinova recepce na Slovensku (1988–2015) a její přesahy Pospíšil, Ivo | pdficon

Search


Advanced Search

Browse