Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Opera Slavica
2020, vol. 30, iss. 4

Issue title: Jazykovědný sešit
Year: 2020
Publication year: 2020
ISSN: 1211-7676 (print)
ISSN: 2336-4459 (online)

Table of contents:

Články
5-22 Etymology and ideology : substratum heritage and the Slavic influence on Romanian Paliga, Sorin | pdficon
23-33 К вопросу об имиджевых жанрах политического дискурса Ryčeva, Jekaterina Aleksejevna | pdficon
35-47 A comparative frequency analysis of russicisms Caldrová, Anna | pdficon
Rozhledy – materiály
49-56 Българското поколение билингви в Унгария Žereva, Marija | pdficon
57-65 Terminological lexicography as a novelty of modern linguistics : (its place in modern Czech linguistics) Ishchuk, Yevheniya | pdficon
Zprávy – kronika
67-69 Proběhla konference Studentské dialogy o východní Evropě II (Brno–Olomouc–Praha) Michálek, Zbyněk | pdficon
Recenze
71-74 Review of Etymologický slovník jazyka staroslověnského - ESJS Paliga, Sorin | pdficon
75-85 О функционировании, семантическом и прагматическом использовании фразем в заголовках медиатекстов Gallo, Ján | pdficon
85-88 Sborník k nedožitým devadesátým narozeninám profesora Stanislava Žaži Brandner, Aleš | pdficon
88-92 Studia Slavica XXIII/2 Brandner, Aleš | pdficon

Search


Advanced Search

Browse