O některých postfixech v českých nářečích

Název: O některých postfixech v českých nářečích
Variantní název:
  • On some postfixes in Czech dialects
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2005, roč. 54, č. A53, s. [147]-151
Rozsah
[147]-151
  • ISSN
    0231-7567
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V našem příspěvku zpracováváme malou skupinu postfixů, které jsme získali excerpcí několika položek Dotazníku pro výzkum českých nářečí. Nářeční výzkum byl na základě tohoto dotazníku proveden pro Český jazykový atlas v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století v síti 420 obcí tradičního osidlem. Města nebyla do tohoto výzkumu zahrnuta. Vzhledem k náročnosti terénního výzkumu nebyly všechny postfixy vyzkoumány v celém rozsahu. Dialektologický materiál pochází především ze spontánních promluv. Postfix je název pro takový sufix, který se připojuje až na sám konec slova, u zájmen za koncovku, kde zůstává beze změny i při flexi. Některé postfixy význam daných výrazů nemění, pouze potvrzují jejich slovnědruhovou platnost. Jiným se přisuzuje funkce zdůrazňovací, citová nebo intenzifikační. Postfixy jsou typické pro dialekty jako mluvené útvary národního jazyka a vyznačují se velkou bohatostí forem.