O DIGITÁLNÍ KNIHOVNĚ FF MU

Základní informace 

Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (DK FF MU) je institucionální plnotextová databáze, která zpřístupňuje odbornou monografickou i periodickou produkci fakulty, a to jak retrospektivní, tak aktuální. Zachycuje časopisy, sborníky (vč. příležitostných či konferenčních) a monografie a obsahuje nejen jejich metadatové (bibliografické) záznamy, ale i plné texty, z nichž většina je přístupná volně. DK FF MU je spravována Centrem informačních technologií FF MU a je přístupná prostřednictvím infrastruktury Digitalia MUNI ARTS. Aktuální verze databáze vznikla v projektu LINDAT/CLARIAH-CZ (velká výzkumná infrastruktura financovaná MŠMT, LM2018101).

Obsah a rozsah 

Obsah digitální knihovny je omezen na dokumenty, které byly nebo jsou vydávány přímo fakultou. Jako celek tedy DK FF MU není přehledem publikační činnosti jednotlivých akademických členů fakulty, ale prezentací korporátně zaštítěných výstupů instituce. 

DK FF MU obsahuje v úplné retrospektivě tyto dokumenty: 

Kromě toho DK FF MU obsahuje: 

  • další vybrané oborové časopisy; 
  • vybrané knižní edice; 
  • vybrané neperiodické publikace vydané mimo edice. 

Edice Spisů FF MU a všechny časopisy jsou pravidelně aktualizovány o nové přírůstky, takže ročně do DK FF MU v posledních letech přibývá zhruba desítka monografií, 60 čísel časopisů a na 500 odborných článků.

Databáze v současnosti (2022) zahrnuje: 

  • 22 řad (označených písmeny A až X) Sborníku prací Filozofické fakulty brněnské univerzity (1952–2012); 
  • 31 časopiseckých titulů, z toho 28 pokračujících, pravidelně aktualizovaných; 
  • tři všeobecné knižní edice; 
  • 12 specializovaných knižních edic, z nichž je více než polovina aktualizovaných o nové přírůstky; 
  • přes stovku titulů monografií vydaných mimo edice. 

Většina uvedených dokumentů je k dispozici v plném textu, takže uživatel získává bezprostřední, ničím neomezený přístup k řádově: 

  • 25 000 časopiseckým článků, mezi nimiž převažují texty v češtině (asi 53 %), angličtině (15 %) a němčině (9 %); 
  • 800 monografií, z nichž je cca 60 % včeštině a zbytek v dalších jazycích, mezi kterými dominují angličtina, němčina, francouzština, ruština a španělština. 

Historie 

První verze DK FF MU byla zpřístupněna 1. května 2013 po několikaletém projektu, který v roce 2006 iniciovali Jiří Rambousek a Zbyněk Sviták. Projekt byl spuštěn v roce 2009, jeho realizaci zajišťovalo Knihovnicko-informační centrum Masarykovy univerzity při Ústavu výpočetní techniky MU (ÚVT MU) a podílela se na něm řada odborníků z dalších součástí FF MU. Při vytváření digitální knihovny byly využívány technologie, nástroje a postupy vyvinuté v České digitální matematické knihovně DML-CZ. 

Zásadní podíl na vzniku DK FF MU měl tehdejší vedoucí ÚVT MU Miroslav Bartošek a knihovnice Zdeňka Mácková, která dokumentaci tvorby DK FF MU věnovala i svou magisterskou diplomovou práci z roku 2011. Do projektu byli dále zapojeni: Markéta Jurášová (vedení projektu v prvních letech), Dominik Szalai, Vlastimil Krejčíř, Michal Růžička, Petr Kovář (vývoj SW nástrojů), Hana Vochozková (odborné rady a konzultace), Jana Chamonikolasová, Jiří Rambousek a pracovníci Ústřední knihovny FF MU. Větším či menším dílem také pomáhala řada studentů: Miroslav Blažek, Zuzana Čepeláková, Lucie Fabriková, Magdalena Grabczyńska, Marie Gregárková, Hana Habermannová, Martina Kolářová, Božena Kováčová, Zdeněk Krpoun, Vojtěch Kubík, Andrej Kurochenko, Marie Kvapilová, Pavla Macháčková, Zbyněk Michálek, Eva Ogrocká, Helena Orálková, Kateřina Patíková, Jana Pokorná, Jan Přibyl, Martina Smolová, Pavel Ševčík, Josef Šilhavík, Eva Šteinigerová, Hana Švecová, Viliam Vateha. 

V letech 2021–2022 byla DK FF MU v projektu LINDAT/CLARIAH-CZ převedena na novou platformu do fakultní infrastruktury Digitalia MUNI ARTS.