Názvy

Zobrazují se záznamy 1 - 10 z celkového počtu 39605

Kapitola
Horyna, Břetislav. ... a etapy vývoje. In: Horyna, Břetislav. Počátky filosofické antropologie. , s. 7–16.

Kapitola
Káša, Peter. "... i já jsem proti rozdvojení literatury, ale..." : česko-slovenské otázky v korešpondencii P.J. Šafárika (do roku 1833). In: Literární historiografie a česko-slovenské vztahy. , s. 189–196.

Kapitola
Gyöngyösi, Mária. "... к иным горизонтам летим" : Коневской и Ницше. In: Moderna - avantgarda - postmoderna. , s. 115–123.

Kapitola
Němec, Jiří. "... ve službě národu a vědě"?. In: Němec, Jiří. Eduard Winter 1896-1982 : zpráva o originalitě a přizpůsobení se sudetoněmeckého historika. , s. 185–231.

Článek
Maňas, Vladimír. "... viell fürsten halten ein Musica" : Musik und Musiker am Hofe der Fürsten von Liechtenstein im 17. Jahrhundert. Studia historica Brunensia. 2017, roč. 64, č. 1, s. 189–215.

Článek
Gáfrik, Róbert. "... Z Indie, té staré Slavů matky..." : hľadanie pôvodu Slovanov v diele Jána Kollára. Slavica litteraria. 2015, roč. 18, č. 1, s. 73–82.

Kapitola
Horák, Petr. "A la recherche du sens caché...". In: Bratislavské přednášky. , s. 85–98.

Článek
Zimmermann, Hans Dieter. "Abendliche Häuser" : Eduard von Keyserlings Darstellung der adligen Welt und die von Marie von Ebner-Eschenbach. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 2016, roč. 30, č. 2, s. 133–142.

Článek
Di Gianvito, Sara. "Abitare il silenzio" : il paesaggio e la memoria in Gëzim Hajdari. Études romanes de Brno. 2016, roč. 37, č. 2, s. 95–106.