Od česko-polské státní smlouvy k habsbursko-vasovskému dynastickému paktu (1589-1613)

Variantní název
От чешско-польского государственного договора до габсбурско-вазовского династического пакта (1589-1613 гг.)
Du Traité d'Etat tchéco-polonais au pacte dynastique habsbourgo-vasovien (1589-1613)
[Vom tschechisch-polnischen Staatsvertrag zum Habsburgisch-Vasovschen dynastischen Pakt (1589-1613)]
Přispěvatel
Ostrá, Růžena (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1959, roč. 8, č. C6, s. [39]-54
Rozsah
[39]-54
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Document