Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická

Název: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická
ISSN
1211-6327
Variantní název
Studia archaeologica Brunensia
Studia minora Facultatis philosophicae Universitatis Brunensis. M, Series archaeologica
Vydavatel
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno
Vydáváno: 1996-2012
Navazuje:
Popis
Řada archeologická (řada M) Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity, ISSN 1211-6327, byla vydávána od roku 1996 (od r. 1999 také pod názvem Studia archaeologica Brunensia) do r. 2012. Uveřejňovala příspěvky z oblasti archeologie a příbuzných vědních disciplín. Navázala na řadu archeologicko-klasickou (E), ISSN 0231-7915, která vycházela v letech 1956-1995. Od r. 2013 na řadu M navazuje vědecký recenzovaný časopis Studia archaeologica Brunensia (ISSN 1805-918X).
Ročníky, čísla
2012 (Ročník 61 edice SPFFBU)
M17
2011 (Ročník 60 edice SPFFBU)
M16
2009-2010 (Ročník 58-59 edice SPFFBU)
2007-2008 (Ročník 56-57 edice SPFFBU)
2005-2006 (Ročník 54-55 edice SPFFBU)
2003-2004 (Ročník 52-53 edice SPFFBU)
2002 (Ročník 51 edice SPFFBU)
M7
2001 (Ročník 50 edice SPFFBU)
M6
2000 (Ročník 49 edice SPFFBU)
M5
1999 (Ročník 48 edice SPFFBU)
M4
1998 (Ročník 47 edice SPFFBU)
M3
1997 (Ročník 46 edice SPFFBU)
M2
1996 (Ročník 45 edice SPFFBU)
M1